Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Ny handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder

Disability issues

12 Sep 2018

I våras presenterades den nya handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder. Ladda ner och läs den här.

Handlingsplanen är framtagen av Nordiska ministerrådet och gäller fram till 2022. Den har tre fokusområden: mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och fri rörlighet. Den är förankrad i Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S), men involverar ett flertal politikområden.

Handlingsplanen finns på följande språk:

Danska

Engelska

Finska

Färöiska

Grönländska (kommer inom kort)

Isländska

Norska

Svenska

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media:

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND