Nyckelord: Jämlik hälsa


Rapport -

Integration

13 jan 2022

Outreach and dissemination of public information to immigrants during the COVID-19 pandemic

The Covid-19 pandemic demonstrated the need for public authorities to be prepared for situations where there is a need for communi [...]

Rapport -

Folkhälsa

25 nov 2019

Policy briefs to increase equality in health

This report contains three policy briefs on interventions that aim to increase equality in health. The policy briefs highlights su [...]

Rapport -

Folkhälsa

28 okt 2019

Policies to address the social determinants of health in the Nordic countries

How do the Nordic countries apply a comprehensive approach to address social inequalities? In our new study we focus on the explic [...]

Rapport -

Folkhälsa

14 jun 2019

Cross-sectoral cooperation at the ministerial level – with a focus on health inequalities

Differences in health between social groups have increased in the Nordic countries during the last decades. Therefore, the governm [...]

Rapport -

Folkhälsa

10 maj 2019

Indicators for health inequality in the Nordic countries

Social inequalities in health in the Nordic countries persist and may even be growing. Our new report identifies a list of indicat [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 maj 2019

Summary: Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region

The report Education Policy for Health Equality: Lessons for the Nordic Region (2019), analyses how education policy is likely to [...]

Rapport -

Folkhälsa

7 maj 2019

Education Policy for Health Equality – Lessons for the Nordic Region

In the Nordic countries, health is linked to educational attainment to a higher extent than to income. Studies have now shown that [...]

Rapport -

Folkhälsa

21 mar 2019

Konferensrapport: Jämlik hälsa i Norden

Det finns inga enkla lösningar för ökad jämlikhet och vägen framåt måste bygga på en genuin förståelse för hur olika de [...]

Rapport -

Folkhälsa

1 feb 2018

Unga mäns hälsa i de nordiska länderna

Den socialt betingade ojämlikheten i hälsa har tilltagit under de senaste decennierna. Den här utvecklingen har särskilt drabb [...]

Följ oss på sociala medier: