Nordens välfärdscenters Magasin 2018 ute nu

Welfare policy, Arbetsinkludering, Deafblindness, Disability issues, Integration, Public health, Welfare Technology

26 Apr 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet.

Läs bland annat en intervju om den nordiska välfärdsmodellen. Eftersom modellen är starkt kopplad till jämlikhet tycker forskare att det är märkligt att hälsan är mer ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper i Norden än i många länder med mindre utvecklade välfärdssystem.

Läs också vårt reportage om Bydelsmödrar, ett landsomfattande nätverk i Danmark där kvinnor hjälper varandra och visar vägen till bättre integration. Vi bjuder på goda exempel på åldersvänliga städer i Norden. Vi diskuterar även konsekvenserna av att gamblingindustrin har flyttat in i mobiler och sociala medier. Andra ämnen vi lyfter fram är välfärdsteknologi, dövblindhet och demensvård i Norden.

Läs och ladda ner Magasinet avgiftsfritt på länken till höger.

Foto: Trygfonden

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: