Att få hjälp med sex kan kännas pinsamt

Disability issues

21 Mar 2019

Personer med omfattande funktionsnedsättning möter ofta hinder när de vill leva ut sin sexualitet. Att vara öppen med sina mest intima behov inför en personlig assistent kan vara svårt. – Det gör att många hämmar och undertrycker en naturlig längtan efter sex och närhet, säger Julia Bahner som har skrivit en doktorsavhandling om funktionsnedsättning och sexualitet.

Enligt FN-konventionen om mänskliga rättigheter har alla människor rätt att få leva ut sin sexualitet på egna villkor. För många personer med funktionsnedsättning är detta tyvärr inget som stämmer överens med hur livet ser ut. Sex finns i fantasin, men inte i verkligheten.

Krävs kunskap och mod

Julia Bahner är forskare vid University of Leeds i England. Hon har skrivit doktorsavhandlingen Så nära får ingen gå? om funktionsnedsättning, sexualitet och personlig assistans.
– Det är inte alls ovanligt att personer med funktionsnedsättning har otillräckliga kunskaper om sin kropp och sexualitet, eller om sina rättigheter. Tillsammans med en ofta ganska låg självkänsla blir det svårt att veta vad man kan kräva – och sedan ha modet att göra det, säger hon.

Detta beror också enligt Bahner på den osynlighet som finns i samhället kring personer med funktionsnedsättning som sexuella varelser. Som exempel nämner hon vad en ung kvinna har skrivit i ett forum på nätet.

”Hur ska jag göra för att inte tycka det är pinsamt att be min assistent om hjälp att kunna lägga mig naken i sängen. Vi med funktionsnedsättning har väl också behov av att kunna smeka oss själva, eller?”

Samma sak om en person vill gå på nattklubb och sedan följa med någon hem. Eller köpa preventivmedel, sexleksaker eller titta på porrfilm.
– Vad får jag för bemötande? Kommer assistenten tycka att jag är äcklig? Den sortens frågor dyker upp, förklarar Bahner.

Julia Bahner har skrivit en doktorsavhandling om funktionsnedsättning och sexualitet.

Personliga assistentens roll

Det är heller inte så lätt för den personliga assistenten. En annan människas sexualitet upplevs ofta som något privat och kan tänja för mycket på de egna gränserna.
– Att exempelvis hjälpa till att duscha någon är en väldigt intim situation som de flesta assistenter gör regelbundet. Men att klä av och förbereda en person som vill ha sex med sig själv eller en partner kan av många upplevas som jobbigt att hantera, säger Bahner.

Samtidigt finns personliga assistenter som inte har några problem alls med sexuell assistans, förklarar Bahner. De är beredda att hjälpa till och ser det som naturligt och självklart. Däremot påpekar man att det saknas riktlinjer och en tydlig hållning från bland annat cheferna.
– En vanlig uppfattning som jag har sett i mina studier är att det anses vara en ledningsfråga. Det ska komma någonstans ifrån och vara arbetsuppgifter som är förklarade för assistenten, säger hon.

Fast i grunden handlar det enligt Bahner om makt: personal och myndigheter beslutar om stora delar av det liv personer med funktionsnedsättningar lever.
– Vilken rätt har de, som ofta själva inte har någon funktionsnedsättning, att bestämma över hur personer med funktionsnedsättning ska ha sex, säger hon.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: