English page Verkkosivu suomeksi

Dags för jobb - arbetsgivare i centrum

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder

Goda exempel på arbete till personer med funktionsnedsättningar i Norden.

I det här häftet berättar sju arbetsgivare från hela Norden om erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivarna representerar både privat och offentlig sektor. De berättar bland annat om hur de rekryterat, anställt och finansierat personal med funktionsnedsättning samt hur de har mött utmaningar som de har ställts inför.

Syftet med häftet är att ge andra nordiska arbetsgivare inspiration och idéer inför rekrytering av medarbetare med funktionsnedsättning. Berättelserna visar att det med engagemang, empati och enkla medel går det att skapa en arbetsplats om ökar kompetensen och de positiva konsekvenserna för företag och för offentliga arbetsplatser samt för arbetstagaren med funktionsnedsättning.

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Sophie Heine, Maarit Aalto, Helena Lagercrantz, Marianne Smedegaard
Publikationsår: 2014
Publicerad: 2014-05-19 11:30:00
ISBN: 978-87-7919-100-6
Språk: Svenska
Nyckelord:
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
Omslagsbild med man som sitter i truckbil

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet