English page Verkkosivu suomeksi

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Alla de nordiska länderna och självstyrande områdena i Norden har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att konventionen är en självklar utgångspunkt för det nordiska samarbetet som relaterar till funktionshinder.

Implementering av mänskliga rättigheter är ett av Nordiska ministerrådets fokusområden i Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015–2017.

Nordens välfärdscenter ska stötta och stärka arbetet med ett nationellt genomförande och övervakning av FN-konventionen. För att genomförandet ska bli effektivt behöver många aktörer utöver staterna, som kommuner och funktionshindersorganisationer bidra.

I tabellen nedan ser du statusen för hur hur arbetet med att genomföra FN-konventionen ser ut just nu i respektive land och självstyrande område. Om du behöver mer information kan du kontakta projektledare .

Alla länder har ratificerat FN-konventionen. Danmark har skrivit under och ratificerat protokollet, rapportcykeln påbörjades 2013 och avslutades 2014. Finland har skrivit under och ratificerat protokollet men inte påbörjat någon rapportcykel. Färöarna har skrivit under och ratificerat protokollet. Rapportcykeln påbörjades 2013 och avslutades 2014. Grönland har skrivit under protokollet men det är inte ratificerat. Rapportcykeln påbörjades 2013 och avslutades 2014. Island har skrivit under protokollet men inte ratificerat det. Rapportcykeln har inte påbörjats. Norge har har skrivit under protokollet men inte ratificerat det. Rapportcykeln inleddes 2015 och avslutades 2016. Sverige har skrivit under protokollet och ratificerat det. Rapportcykeln inleddes 2012 och avslutades 2014. Åland har skrivit under protokollet och ratificerat det. Rapportcykeln har inte påbörjats.

När ett land har ratificerat, juridiskt ställt sig bakom, konventionen påbörjas processen för rapportering om hur landet lever upp till vad som står i konventionen.

Länderna blir sedan granskade av FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utbildning och arbete på lika villkor

Eftersom konventionen är omfattande har Nordens välfärdscenters arbete fokuserat på några områden, eller artiklar som de benämns i konventionen. Två av dessa områden, under 2017, är utbildning och arbete.

19 oktober hålls en konferens om utbildning och arbete på lika villkor. På konferensen lyfts aktuell forskning och lyckade exempel från arbetsmarknads- och utbildningssektorn i de nordiska länderna.


Publikationer om utbildning och arbete

Anna Dahlberg

Sidansvarig

Anna Dahlberg

Funktionshinderschef

+46-708 298 559

Senast uppdaterad

2017-04-19

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet