Nyckelord: Alkohol


Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2023

Stöd och uppföljning för barn utsatta för alkohol och droger före födseln – i ett nordiskt perspektiv

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt projekt med fokus på stöd oc [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2020

Användning av alkohol och andra substanser under graviditet – ur ett nordiskt perspektiv

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt projekt med fokus på användn [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkohol [...]

Följ oss på sociala medier: