Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Barnehagen, en arena for integrering av barn og foreldre i Norden

Deltakelse i samfunnet for nyankomne barn og foreldre er viktig for att skal sikre et sosialt bærekraftig og inkluderende Norden. Forskning viser at det er positivt for barn å gå i barnehage, men at barn med innvandrer- eller flyktningbakgrunn deltar i mindre grad. På webinaret lanseresers rapporten Barnehagen, en arena for integrering av barn og foreldre, Børnehave – Varhaiskasvatus – Leikskóli – Barnehage – Förskola. Her presenteres de Nordiske landenes strategier for økt inkludering og eksempler på hvordan landene kan få flere nyankomne barnefamilier til å benytte seg av et barnehagetilbud. Rapporten inngår i prosjektet Nordisk samarbeid om integrasjon, initiert av Nordisk ministerråd, www.integrationnorden.org.

  • Sveriges kommuner och regioner, har arbeidet for å øke deltakelsen i barnehage for barn med innvandrerbakgrunn. Hanna Sällemark, Utreder ved SKR presenterer, Öppna förskolan som arena för integration – en nationell bild.
  • Fonden for Socialt Ansvar i Danmark, driver Baba, et prosjekt rettet mot fedre med innvandrerbakgrunn som ønsker å være mer involvert i barnas liv. Adeel Naseem, Konsulent hos Fonden for Socialt Ansvar introduser oss for Baba.
  • Stockhomsbydelene Enskede-Årsta Vantör har lagt sitt introduksjonsarbeid for nyankomne barn til de åpne barnehagene. Mia Stavling, biträdande enhetschef ved Öppna förskolorna presentere arbeidet for oss.
  • Merethe Løberg, project leader at the Nordic Welfare Centre og forfatter til publikasjonen «Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden: Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage – Förskola»
  • Moderator: Kristin Marklund project leader at the Nordic Welfare Centre.

Webbinariet arrangerades 15 juni 2021.

 

Följ oss på sociala medier: