Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Webbinarier & seminarier

Barnehagen, en arena for integrering av barn og foreldre i Norden

Deltakelse i samfunnet for nyankomne barn og foreldre er viktig for att skal sikre et sosialt bærekraftig og inkluderende Norden. Forskning viser at det er positivt for barn å gå i barnehage, men at barn med innvandrer- eller flyktningbakgrunn deltar i mindre grad. På webinaret lanseresers rapporten Barnehagen, en arena for integrering av barn og foreldre, Børnehave – Varhaiskasvatus – Leikskóli – Barnehage – Förskola. Her presenteres de Nordiske landenes strategier for økt inkludering og eksempler på hvordan landene kan få flere nyankomne barnefamilier til å benytte seg av et barnehagetilbud. Rapporten inngår i prosjektet Nordisk samarbeid om integrasjon, initiert av Nordisk ministerråd, www.integrationnorden.org.

  • Sveriges kommuner och regioner, har arbeidet for å øke deltakelsen i barnehage for barn med innvandrerbakgrunn. Hanna Sällemark, Utreder ved SKR presenterer, Öppna förskolan som arena för integration – en nationell bild.
  • Fonden for Socialt Ansvar i Danmark, driver Baba, et prosjekt rettet mot fedre med innvandrerbakgrunn som ønsker å være mer involvert i barnas liv. Adeel Naseem, Konsulent hos Fonden for Socialt Ansvar introduser oss for Baba.
  • Stockhomsbydelene Enskede-Årsta Vantör har lagt sitt introduksjonsarbeid for nyankomne barn til de åpne barnehagene. Mia Stavling, biträdande enhetschef ved Öppna förskolorna presentere arbeidet for oss.
  • Merethe Løberg, project leader at the Nordic Welfare Centre og forfatter til publikasjonen «Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden: Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage – Förskola»
  • Moderator: Kristin Marklund project leader at the Nordic Welfare Centre.

Webbinariet arrangerades 15 juni 2021.

 

Följ oss på sociala medier: