Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyheter

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • Land
  • År

Sociala insatser

29 sep 2020

Trygghet og tilhørighet viktig for immigranters opplevelse av god aldring i Norge

God alderdom er for eldre somaliere i Norge forbundet med opplevelsen av fred og trygghet, anledning til å pleie nære relasjoner, ha god h [...]

Migration & utveckling

28 sep 2020

Rekordlav asyltilstrømning får minister til at lukke asylcentre

Regeringen har besluttet at lukke to opholdscentre og et beredskabscenter. Nedlukningen sættes i gang med det samme [...]

Arbete

21 sep 2020

Forskere foreslår indikatorer for ny integreringslov

En ny integreringslov skal bidra til økt arbeidsdeltakelse og økonomisk selvstendighet blant innvandrere til Norge. I en ny rapport ser Os [...]

Arbete

17 sep 2020

Förstärkt satsning för bland andra utrikes födda kvinnor till jobb och utbildning

Det behövs fortsatta insatser riktade till utrikes födda kvinnor och andra grupper som befinner sig långt från studier och arbete. Reger [...]

Sociala insatser

11 sep 2020

Stärkt samhällsinformation för asylsökande

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. [...]

Corona och nyanlända

11 sep 2020

31 miljoner kronor till språkträning för anställda inom äldreomsorgen

För att känna sig trygg måste man kunna bli förstådd. Behovet av att stärka kunskaperna i det svenska språket bland personal inom äl [...]

Barn och unga

10 sep 2020

Refugee Children in Sweden Do Better in School than Refugee Children in Denmark

Refugee children arriving in the Nordic countries at a late school age achieve better school results in Sweden than in Denmark. This is the [...]

Arbete

10 sep 2020

”Sverige i topp vad gäller förutsättningar för lyckad integration”

Sedan 2017 har utvecklingen mot högre standard för flyktingintegration i Europa gått långsamt. Sverige får dock höga betyg i en ny stu [...]

Corona och nyanlända

7 sep 2020

Delmos rapporterar om covid-19 och segregation till regeringen

Delmos har nu skickat en skrivelse till regeringen om hur covid-19 har påverkat arbetet mot segregation. Skrivelsen tar bland annat upp lä [...]

Ensamkommande unga

4 sep 2020

Nordisk samarbetsmöte om ensamkommande barn och unga

Både politiker och praktiker efterlyser kunskap om livssituationen för ensamkommande och hur vi bäst underlättar för ungdomarna att kom [...]

Integration

28 aug 2020

Eksempler på forebyggelse af Covid-19 i kommunerne

KL har samlet en række eksempler på kommuners arbejde for at forebygge smittespredning blandt etniske minoritetsgrupper. [...]

Arbete

17 aug 2020

Möjligheterna att följa upp och utvärdera integrationen och segregationen ska förbättras

Regeringen ger Statistiska centralbyrån (SCB) och Delegationen mot segregation (Delmos) i uppdrag att utveckla arbetet med att följa upp o [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.