Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyheter

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • Land
  • År

Arbete

3 Jul 2019

Integrationen: Så kan nordiska länder lära av varandra

Från nyanländ till nyanställd – har våra nordiska grannar svaret? Det var frågan som Nordiska ministerrådet ställde till en svensk [...]

Arbete

28 Jun 2019

Regeringen vill införa intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet

Regeringen har uppdragit åt Arbetsförmedlingen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inom ramen för arbetet med att införa et [...]

Arbete

25 Jun 2019

Departementsskrivelse om etableringsjobb skickas ut på remiss

Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut en departementsskrivelse på remiss som innehåller lagförslag i syfte att skapa förutsättning [...]

Migration & utveckling

14 Jun 2019

Den framtida svenska migrationspolitiken

En parlamentariskt sammansatt kommitté ska ta ställning till utformningen av den framtida svenska migrationspolitiken i syfte att faststä [...]

14 Jun 2019

53 miljoner till arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas. Regeringen skjuter till 53,3 miljoner kronor unde [...]

Arbete

13 Jun 2019

Civilsamhällets betydelse för nyanländas integration i samhället

Sammanfattning av expertmöte i Lund den 22 maj 2019 [...]

Sociala insatser

10 Jun 2019

Positiva resultat i studie om nyanlända barn och ungas hälsa

Enligt en studie av Folkhälsomyndigheten och Röda Korsets Högskola säger sig de flesta nyanlända barn och unga må bra. Även om undant [...]

Arbete

10 Jun 2019

Träffa oss på de politiska arenorna i Norden

Kom och diskutera hur vi underlättar för utrikesfödda kvinnor att komma i jobb och vad vi kan lära av varandra i de nordiska länderna n [...]

Arbete

4 Jun 2019

Så kan integrationen av invandrare förbättras

De nordiska länderna har, trots stora integrationssatsningar, svårt att integrera invandrare på arbetsmarknaden. En ny rapport visar dock [...]

Arbete

3 Jun 2019

Integrationsproblemen i Sverige sticker ut i en nordisk jämförelse

Professor Lars Calmfors: Ingen åtgärd för att förbättra integrationen är ensam särskilt effektiv. Men det är inte något skäl att g [...]

Familjestöd

3 Jun 2019

Regeringen startar pilotverksamhet för att sprida lyckat Rinkebyprojekt

I Rinkeby får förstagångsföräldrar sedan flera år tätare hembesök från barnhälsovården under barnens första ett och ett halvt å [...]

Arbete

29 Maj 2019

Svårt för invandrare att få jobb i Sverige

Sverige har svårare än andra nordiska länder att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Det slås fast i en ny forskningsstudie som No [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.