Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
SORTERA OMRÅDE:

Ukraina

20 maj 2022

Samordningsnummer för personer med tillfälligt skydd

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige att komma i arbete och få en inkomst. Ett sä [...]

Bostad

19 maj 2022

Uppdrag till Migrationsverket om en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande

Regeringen beslutar i dag om ett särskilt uppdrag till Migrationsverket. Uppdraget innebär att föreslå antalet personer med tillfälligt [...]

Bostad

19 maj 2022

Bosettingstall 2022

Her har IMDI samlet oversikt over bosettingstall totalt og fra Ukraina på nasjonalt nivå, fylkesvis og per kommune. [...]

Arbete

13 maj 2022

Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä

Kotoutumisohjelmat ja kielikoulutus lisäävät maahanmuuttaneiden työllisyyttä juuri julkaistun Työn ja talouden tutkimus Laboren selvit [...]

Ukraina

12 maj 2022

Så kan ukrainska flyktingar få hjälp

EU:s massflyktsdirektiv innebär att Sveriges myndigheter behövt anpassa vilka stöd och insatser som kan användas. Arbetsförmedlingen se [...]

Arbete

11 maj 2022

Ny rapport visar vilket skandinaviskt land som är bäst att få flyktingar i jobb

Flyktingar har svårast att få jobb i Danmark medan arbetsmarknadsdeltagandet i Sverige ligger på samma nivå som i Norge. [...]

Arbete

19 apr 2022

Rekordmange ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er i beskæftigelse

Tallene for lønmodtagerbeskæftigelsen i 2021 er nu opgjort, og de viser, at særlig ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er kommet i [...]

Arbete

11 apr 2022

Högre sysselsättning vid längre vistelsetid bland flyktinginvandrare

Sysselsättningsgraden bland flyktingar och deras anhöriga i åldrarna 20-64 år uppgick 2019 till 59,9 procent. Det kan jämföras med 77, [...]

Arbete

8 apr 2022

Ukrainske utdanninger kan godkjennes automatisk

NOKUT har utvidet ordningen for automatisk godkjenning til også å gjelde utdanninger fra Ukraina. Det gjør det enklere og raskere å få [...]

Ukraina

7 apr 2022

How to plan for Ukrainian refugees arriving in the Nordic Region

What is the best way to cater for Ukrainian refugees arriving in the Nordic countries? A new report from NordForsk provides research-led bes [...]

Ukraina

7 apr 2022

Viktigt att barn får tillgång till samhällets stöd efter flykt från Ukraina till Sverige

De barn som flyr från Ukraina till Sverige efter Rysslands invasion kan ha behov av stöd. Det är viktigt att familjer och framförallt ba [...]

Arbete

6 apr 2022

Åre lykkes med å beholde nye innbyggere

Kommuneledelsen i Åre kommune ser på innvandrere og andre tilflyttere som en viktig ressurs for å få god utvikling. Nøkkelen til de god [...]

Följ oss på sociala medier: