Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
SORTERA OMRÅDE:

Arbete

22 nov 2021

Lørenskog kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen for 2021

Kommunen får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Prisen er delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirekt [...]

Arbete

10 nov 2021

Liknande inkomst 10 år efter studenten oavsett nationell bakgrund

Det är mindre vanligt för elever födda utomlands och födda i Sverige med utländsk bakgrund att avsluta gymnasieskolan med slutbetyg och [...]

Arbete

1 nov 2021

Arbetslösheten fördelades ojämnt under den första vågen av covid-19-pandemin

Under den första pandemivåren 2020 försämrades situationen på arbetsmarknaden mest för yngre och utrikes födda. Det visar en ny rappo [...]

Barn och unga

28 okt 2021

Över hälften av alla utrikes födda barn har låg ekonomisk standard

Knappt 12 procent av befolkningen som är född i Sverige lever under gränsen för låg ekonomisk standard, visar statistik från SCB. Blan [...]

Arbete

22 okt 2021

Fakta, intervjuer och statistik om utrikesfödda kvinnors etablering

Kartor kan tydliggöra och förenkla ett budskap och göra det lättare att ta till sig nytt vetande. Därför har vi valt att presentera en [...]

Arbete

13 okt 2021

Nordiska forskare på DN Debatt i dag: ”Sänkta löner kan ge fler invandrare enkla jobb”

Det här är en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter 13 oktober 2021: [...]

Corona

9 okt 2021

Ny rapport – Pandemins påverkan på arbetsmarknadsintegrationen

I alla nordiska länder och EU har arbetslösheten drabbat utrikes födda hårdare än inrikes födda under pandemin, visar rapporten Integr [...]

Utbildning

5 okt 2021

Så förbättrar vi integrationspolitiken i Norden

Om du är en ung flykting i något av de nordiska länderna är risken stor att du har sämre fysisk och psykisk hälsa, lägre utbildning o [...]

Bostad

30 sep 2021

Segregationen i Sverige har ökat

Segregationen i Sverige har ökat kraftigt sedan 1990-talet. Höginkomsttagare och låginkomsttagare är de som lever mest segregerat. Skill [...]

Arbete

23 sep 2021

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande i Finland är klart större än 2019 års nivå, men det syns ingen betydande minskning i sysselsättningsgraden

Antalet utländska arbetslösa arbetssökande är större än i juli 2019 och antalet har minskat långsammare än antalet finländska arbet [...]

Integration

21 sep 2021

Stipendium för forskare inom integration

Forskarstuderande/forskare i Norden som forskar om integration kan få stöd för att vara i en forskningsinstitution i Sverige under några [...]

Arbete

10 sep 2021

Strammere krav sænkede beskæftigelsen for flygtninge

Ressourcesvage flygtninge er skubbet længere væk fra arbejdsmarkedet, efter at Danmark har strammet de krav, som flygtninge skal opfylde f [...]

Följ oss på sociala medier: