Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nyheter

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • Land
  • År

Migration & utveckling

14 Nov 2018

Remissyttrande: Migrationsverket vill att mottagningssystemet reformeras

Remissyttrandet innebär att Migrationsverket avstyrker utredningens huvudförslag i sin helhet, men ställer sig bakom det alternativa för [...]

Ensamkommande unga

9 Nov 2018

NTNU-forsker vil ha integreringsprosjekt for ungdom i alle kommuner

Integreringsprosjektet SAMMEN er en suksess som alle norske kommuner bør ha i verktøykassa, ifølge en fersk evaluering. [...]

Arbete

2 Nov 2018

Allt fler nyanlända får jobb

Tre år efter den stora flyktingströmmen till Sverige är 60 000 inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Allt fler får jobb, [...]

Arbete

31 Okt 2018

Det nordiska integrationssamarbetet fortsätter

Resultaten av det första nordiska samarbetsprogrammet för integration har varit goda. Programmet inleddes på kort varsel år 2016 som en [...]

Arbete

31 Okt 2018

Flyktningers erfaring med introduksjonsprogram

En viktig målsetning for introduksjonsprogrammet er å kvalifisere flyktninger for norsk arbeidsliv. Hva mener de selv at de trenger for å [...]

Arbete

30 Okt 2018

Flere må ut i jobb og delta i samfunnet

– Nå gjennomfører vi et integreringsløft, slik at innvandrere i større grad får delta i arbeids- og samfunnsliv. Det er viktig at de [...]

Arbete

29 Okt 2018

Webbinarierserie om inklusion och integration av nyanlända

Välkommen till en webbinarieserie om hur vi bäst utformar integrationspolitiken i Norden för att få fler nyanlända i arbete [...]

Arbete

29 Okt 2018

Virksomheder og kommuner tilfredse med IGU-ordningen

Flygtninge får med integrationsgrunduddannelsen (IGU) en trædesten til arbejdsmarkedet. Det viser ny evaluering af ordningen, som et flert [...]

Migration & utveckling

26 Okt 2018

Familjer förenades i Sverige när Danmark införde strängare regler

Strängare regler för familjeåterförening i Danmark gjorde att par som berördes flyttade till Sverige, visar en ny IFAU-rapport. [...]

Arbete

24 Okt 2018

Sverige långsamt i starten – men bäst i längden

Nyanlända kommer snabbare i arbete i Norge och Danmark än i Sverige. Men när de väl fått jobb i Sverige stannar de längre på arbetsma [...]

Arbete

24 Okt 2018

”Utan lyckad integration av invandrare tynar vi bort”

I dagens utgåva av Hufvudstadsbladet finns en längre artikel om vikten av väl fungerande insatser för nyanlända i Norden. [...]

Arbete

17 Okt 2018

Ny rapport beskriver insatser för snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i Norden

De exempel som presenteras i rapporten har valts ut av vår nordiska expertgrupp. [...]

Följ oss på sociala medier: