Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Om Yalla Rinkeby och det nordiska samarbete kring integration

Den här filmen tog projektet Nordiskt samarbete kring integration fram på uppdrag av Arbets- och Näringsdepartementet i Finland. Den visades första gången vid konferensen ”Integration 2020”, 25–26 november 2020.

Teman för konferensen var hälsa och välmående, kompetens och arbete och sektorsövergripande samarbete. Bland annat lyftes olika verksamheter som lyckats korta vägen till delaktighet och arbete. Det är här filmen om Yalla Rinkeby kommer in.

I filmen beskriver verksamhetsledare Radia Dridi, arbetsinstruktör med egen erfarenhet av arbetsträning, Åsa Eriksson, samordnare och handledare och Aleksandra Wasso Hägglund verksamhetsledare hur deras arbetsmetod på Yalla Rinkeby ser ut. Kristin Marklund från Nordens välfärdcenter berättar om syftet med det nordiska samarbetet kring integrationen av invandrare och flyktingar.

Intervjuer med utlandsfödda kvinnor - om att finna ett arbete


Play

Introduktionsfilm

Samlingsfilm av en filmserie som producerats för det svenska Arbetsmarknadsdepartementets räkning. Filmerna består av intervjuer med utlandsfödda kvinnor där det berättar om arbete, om vikten av att bli ekonomiskt självständig och om att känna sig som en förebild för sina barn. Filmerna presenterades på en konferens om etablering på arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor. Konferensen arrangerades som en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.
Läs mer om konferensen
Läs mer om utrikesfödda kvinnors etablering
Läs mer om Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018

Play

Lul Abshir i Hallstahammar och Anisseh i Bergen

Lul och Annisseh har olika bakgrund och deras vardag ser olika ut, men det har en sak gemensamt: de är båda födda i ett annat land och har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden i sitt nya hemland.

Här kan du se en längre intervju med Lul Abshir
Här kan du se längre intervju med Anisseh

Play

Nawal Alsayrafi i Köpenhamn och Friba Majeed i Vaanta

Nawal och Friba har olika bakgrund och deras vardag ser olika ut, men det har en sak gemensamt: de är båda födda i ett annat land och har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden i sitt nya hemland.

Här kan du se en längre intervju med Nawal Alsayrafi
Här kan du se en längre intervju med Friba Majeed

Play

Yasmin Salah i Bergen och Rana Ahmad i Helsingfors

Yasmin och Rana har olika bakgrund och deras vardag ser olika ut, men det har en sak gemensamt: de är båda födda i ett annat land och har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden i sitt nya hemland.

Här kan du se en längre intervju med Yasmin Salah
Här kan du se en längre intervju med Rana Ahmad

Praktik underlättar språkinlärningen

Möt Tosin och Amir, två nyanlända som berättar vad som underlättat för dem komma in i samhället och bli etablerade. Läs mer om intervjuerna här.

 


Att lära sig danska genom att kombinera studier med yrkespraktik

Möt Mahmoud som kom till Danmark från Syrien 2015 och hör honom berätta om hur han lärt sig danska genom att studera och praktisera. Läs mer om intervjun här.


Bydelsmödrar – ett bra stöd i samhället

Möt Sirwa, Shazia och Lubna som arbetar som Bydelsmödrar i Köpenhamn och Oslo. Här berättar de om hur de fungerar som guider i den nya vardagen för invandrarkvinnorna i grannskapet. Läs mer om intervjun här.


Föreläsningar och samtal från Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga.

Konferensen hölls den 7 december 2017 på Nordatlantens brygge i Köpenhamn. Övriga föreläsningar finner du här.
Läs mer om vårt tema Integration av nyanlända barn och familjer.


Från flykting till medborgare – Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

Seminariet som ägde rum på Nordregio i Stockholm den 8 november 2017, var ett tillfälle för nordiska aktörer som arbetar med integrationsfrågor att diskutera goda lärande exempel och jämföra situationen i de olika länderna. Läs mer om vårt tema Snabbar etablering på arbetsmarknaden

 


Invandrarkvinnors etablering i arbetslivet – så lyckas vi

Invandrarkvinnor är underrepresenterade på den nordiska arbetsmarknaden. Men det finns lyckade exempel – hur gör vi för att dessa ska få mer spridning? Se vår debatt från Nordens tält i Almedalen 2017 med bl. a Christina Merker-Siesjö, Yalla Trappan, Ylva Johansson, Arbetsmarknad- etableringsminister och Ghenwa Nahim, entreprenör. Läs mer om utrikesfödda kvinnors etablering


Nyanlända i jobb – en tillväxtfaktor för kommuner

Hör hur kommuner runt om i Norden fått nyanlända att välja att stanna och bosätta sig i landsbygden. Läs mer om nyanlända som resurs för glesbygden


Om nordiska samarbetsprogrammet om integration

Om innvandreres betydning for befolkningsutviklingen i Norden og om Nordisk samarbeid om integrering.


Snabbare etablering på arbetsmarknaden

Sunne kommun berättar om Värmlandsmodellen – ett EU-projekt som ska förkorta nyanländas väg till egen försörjning.


Den nyttige innvandringen

Marianne Solbakken, Distriktssenteret i Norge presenterar rapporten ”Sysselsetting av innvandrere – regionale muligheter og barrierer for inkludering”.


Dansk Flygtningehjælp

Center for Udsatte Flygtninge arbejder for et aktivt og værdigt liv for udsatte flygtninge.


Innvandringtjenesten i Nærøy

Innvandringtjenesten i Nærøy kommune samarbeider med lokalt næringsliv for å utvikle kvalifisert arbeidskraft blant de bosatte flyktningene.


Integration och tillväxt i Norrbotten

I projektet Integration och tillväxt i Norrbotten samarbetar olika aktörer med målet att asylsökande snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.