Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Expertgrupp: Arbetsmarknad

Det nordiska expertnätverket om arbetsmarknadsinsatser inom integrationsområdet

Medlemmar

Danmark

Lars Larsen, LG Insight
Sara Glahder Lindberg, KL-Kommunförbundet
Nanna Schramm Danielsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Finland

Anu Wikman-Immonen, Kommunförbundet
Varpu Taarna, Arbets- och näringslivsministeriet

Island

TBA

Norge

Benedicte Hollen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Audun Kvale, Kommunesektorens  Organisasjon

Sverige

Anna-Maria Lundkvist-Monroy, Länsstyrelsen Norrbotten
Arild Vågen, Arbetsförmedlingen
Lotta Dahlerus, Sveriges Kommuner och Regioner

Följ oss på sociala medier: