Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Expertgrupp: Arbetsmarknad

Det nordiska expertnätverket om arbetsmarknadsinsatser inom integrationsområdet

Medlemmar

Danmark:

Nanna Schramm Danielsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Sara Glahder Lindberg, Kommunernes Landsforening (KL)

Finland:

Varpu Taarna, Arbets- och näringslivsministeriet

Oscar Ohlis, Kommunförbundet

Island:

Hildur Margrét Hjaltested, Félags- og vinnumálaráðuneytið (Social- og Arbejdsministeriet)

Norge:

Karianne Åsheim, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Sverige:

Arild Vågen, Arbetsförmedlingen

Kenneth Forssell, Sveriges Kommuner och Regioner

Följ oss på sociala medier: