Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Projektet Nordisk samverkan om integration drivs av Nordens välfärdscenter och är en del av Nordiska ministerrådets temasatsning kring integration av immigranter och flyktingar.

Vårt mål: att underlätta det nordiska samarbetet kring integration

Vi vill förenkla för dig som arbetar med integration, både när det gäller att finna ny kunskap och att få inspiration till nya arbetssätt. Vi vill även hjälpa dig att hitta samarbetspartners och nya kontakter inom integrationsområdet i Norden.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha tips på andra aktörer eller personer inom integrationsområdet som arbetar med samma frågor som du. Vi hjälper gärna till att förmedla kontakten. Vi arrangerar löpande nordiska seminarier på olika teman där du kan nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från de övriga nordiska länderna. Du kan också höra av dig till oss om du vill komma i kontakt med våra nordiska nätverk.

Bakgrund till projektet

En gemensam utmaning

Hösten 2016 fick Nordens välfärdscenter i uppdrag av Nordiska ministerrådet att ansvara för projektet “Nordisk samverkan om integration” i nära samarbete med Nordregio. De ansvariga nordiska ministrarna vill få till ett ökat kunskapsutbyte mellan länderna. Fokus ska ligga på insatser som underlättar integrationen, samt på hur invandrare och flyktingar kan bidra till utvecklingen i de nordiska länderna.

Projektet syfte

Projektet ska vara en clearing central, det vill säga ett nordiskt nav för utveckling och erfarenhetsutbyte inom integrationsområdet. Projektet ska ta upp integration kopplat till flera olika delar av samhällslivet: arbetsmarknad, boende, sociala insatser och demografi.

Under varje temaområde kommer vi att presentera jämförelser mellan länderna, forskning om migrationens effekter och lärande exempel. Vi samlar även ett urval av de senaste nyheterna inom nordisk och internationell migrationspolitik, tipsar om aktuella seminarier och statistik.

Nordiska expertgrupper

Vi har två expertgrupper, med 2-3 deltagare från varje land, knutna till projektet. Deltagarna arbetar med integration på central eller regional nivå i respektive land. En expertgrupp samverkar kring arbetsmarknadsinsatser, den andra fokuserar på sociala insatser för nyanlända barn och familjer.

Välkommen att kontakta oss

Vill du ha tips på aktörer eller personer inom integrationsområdet i Norden som arbetar med liknande frågor som du? Eller letar du efter nordiska samarbetspartners inom integrationsområdet? Vi hjälper gärna till att förmedla kontakten! Du är också välkommen att kontakta oss om du vill nå ut i våra nordiska nätverk. Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Följ oss på Twitter

Vårt nyhetsflöde går att följa på Twitter @IntegrationNR. Här samlar vi nordiska och internationella nyheter, forskning och debattinlägg om integration och migration.

Projektrapport

Här kan du ladda ner en sammanställning över projektets arbete under perioden 2016 – 2021.

Följ oss på sociala medier: