Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
SORTERA OMRÅDE:

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration

3 nov 2022

Nyanländas integration: En enkätstudie om språkstuderandes erfarenheter av livet i Sverige

I rapporten studeras integration bland nyanlända som deltar i språkundervisning inom SFI, Komvux eller gymnasiets språkintroduktion. Med [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Ukraina

3 nov 2022

Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway

How do Ukrainian refugees experience the initial phase in Norway: registration, reception, settlement and initial integration? [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

1 nov 2022

God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?

Att snabbt lära sig svenska framhålls ofta som en nyckel för att utlandsfödda ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Betyd [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Barn och unga

22 sep 2022

Integration bland unga – en mångkulturell generation växer upp

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

19 sep 2022

Möjlighet och utmaningar till inkludering av utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället

En rapport om utbildnings- och forskningscirklar inom KLARA-projektet [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration

29 aug 2022

Hur gemensamma är de gemensamma EUreglerna? Svensk asylrätt i europeiskt perspektiv

Denna studie tittar närmare på svensk asylrätt ur ett europeiskt perspektiv. Är Sverige mer eller mindre fördelaktigt ur skyddsbehövan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

29 aug 2022

Hverdagsintegrering – En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen

Hverdagsintegrering er ett av fire hovedsatsingsområder i regjeringens integreringsstrategi for perioden 2019–2022. Hva er egentlig hverd [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ukraina

30 jun 2022

Massflyktsdirektivet aktiveras – Tillfälligt skydd i Sverige

Den 4 mars 2022, en vecka efter Rysslands storskaliga militära invasion av Ukraina den 24 februari, beslutade EU:s medlemsländer i rådet [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Integration

10 jun 2022

Integrering av innvandrere i Norden – Et systematisk søk

De nordiske land har tradisjon for å bygge politikk og forvaltning på forskningsbasert kunnskap. Russlands invasjon av Ukraina i februar u [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Integration

7 jun 2022

Do migration policies work?

Exploring the role of migration policies on migration and migrant integration dynamics [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

16 maj 2022

Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd

Slutrapport för Jämställd etablering [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Arbete

13 maj 2022

Systematic Review of Active Labor Market Policies’ Effects on Immigrants’ Employment

This systematic review describes the recent literature on integration programs and active labor market policies (ALMPs) that strive to enhan [...]

Följ oss på sociala medier: