Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
SORTERA OMRÅDE:

Danmark

Bostad

23 feb 2023

Danmarks modtagelse af flygtninge fra Ukraine – hvad har vi lært?

Rapporten fra den danske interesseorganisation KL, danske Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp tegner et billede af en ekstraordinær si [...]

NVC logo.

Integration

23 feb 2023

Introduction Measures for Newly-Arrived Migrants

The report presents a set of considerations for policy makers in designing introduction measures for newly-arrived immigrants and includes a [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration

23 feb 2023

Starka mammor – Trygga barn

Asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor och deras barn är några av de mest utsatta grupperna vad gäller psykisk ohälsa, socioek [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Arbete

23 feb 2023

Policy brief: Regional resiliens och arbetsrelaterad invandring: Utländsk arbetskraft inom växthusindustrin i Närpesregionen

När arbetskraftsinvandringen ökar är det viktigt att säkerställa att rekryteringspraxisen är etisk och att det regionala servicesystem [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Integration

23 feb 2023

Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid?

Rapporten omhandler organisering, andrespråksdidaktiske praksiser, lærerkompetanse, tiltak for sosial inkludering og erfaringer med ulike [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration

3 nov 2022

Nyanländas integration: En enkätstudie om språkstuderandes erfarenheter av livet i Sverige

I rapporten studeras integration bland nyanlända som deltar i språkundervisning inom SFI, Komvux eller gymnasiets språkintroduktion. Med [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Ukraina

3 nov 2022

Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway

How do Ukrainian refugees experience the initial phase in Norway: registration, reception, settlement and initial integration? [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

1 nov 2022

God svenska – vägen till arbete för utrikes födda?

Att snabbt lära sig svenska framhålls ofta som en nyckel för att utlandsfödda ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Betyd [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Barn och unga

22 sep 2022

Integration bland unga – en mångkulturell generation växer upp

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

19 sep 2022

Möjlighet och utmaningar till inkludering av utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden och i samhället

En rapport om utbildnings- och forskningscirklar inom KLARA-projektet [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Integration

29 aug 2022

Hur gemensamma är de gemensamma EUreglerna? Svensk asylrätt i europeiskt perspektiv

Denna studie tittar närmare på svensk asylrätt ur ett europeiskt perspektiv. Är Sverige mer eller mindre fördelaktigt ur skyddsbehövan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

29 aug 2022

Hverdagsintegrering – En pilotundersøkelse om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering i innvandrerbefolkningen

Hverdagsintegrering er ett av fire hovedsatsingsområder i regjeringens integreringsstrategi for perioden 2019–2022. Hva er egentlig hverd [...]

Följ oss på sociala medier: