Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forskning


NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Utbildning

1 Feb 2019

Tilrettelagte opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uk [...]

NVC logo.

Arbete

4 Jan 2019

Enhanced Labour Market Opportunities for Immigrant Women – case studies from arctic cities

This publication is the outcome of a comparative study focusing on immigrant women’s access to the labour market in small and medium-sized [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

10 Dec 2018

Invandringshistoria och nyanländas etablering på arbetsmarknaden

I rapporten studerar man invandrades etablering på arbetsmarknaden, och om denna process är beroende av mottagarlandets invandringshistor [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

3 Dec 2018

Ensamkommande flickor på väg in i samhälle

Det finns skäl att uppmärksamma de ensamkommande flickornas situation. De har en annan åldersfördelning än ensamkommande pojkar och fö [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

20 Nov 2018

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser

Syftet med rapporten är att dels göra en systematisk litteraturöversikt för att undersöka vetenskapligt dokumenterade effekter av olika [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Sociala insatser

2 Nov 2018

Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway

Denne analysen utnytter SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere 2016 og bidrar med ny kunnskap om innvandreres integrering ved at den [...]

Danmark

Arbete

24 Okt 2018

Fra flygtning til kollega – status og nye perspektiver på den arbejdsmarkedsrettede integration af flygtninge

Formålet med rapporten har været at samle eksisterende og ny viden om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet i Danmark. [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

23 Okt 2018

Vägen in – Förslag till metodutveckling med utgångspunkt i Hela Vägen

Denna rapport till Rädda Barnen belyser och analyserar hur verksamhetsprogrammet ”Vägen in” kan utvärderas i en lokal kontext. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Ensamkommande unga

22 Okt 2018

Kunnskapsoppsummering om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

Denne kunnskapsoppsummeringen om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er utarbeidet på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdi [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

19 Okt 2018

Ny i Norden Vägen till arbete

I den här rapporten beskriver vi olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsmarknaden i [...]

Danmark

Barn och unga

11 Okt 2018

Lovende integrationsindsatser på børn og unge-området

Et nyt inspirationskatalog skal give kommuner og praktikere inspiration til arbejdet med at integrere børn og unge med etnisk minoritetsbag [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Utbildning

27 Sep 2018

Policy brief: Inklusion og voksenlæring – for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering. De [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.