Nordiskt samarbete om integration och inkludering


NVC logo.

Arbete

26 mar 2021

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

En analys av hinder och möjligheter [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

17 mar 2021

Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället

Denna rapport är en del av SNS forskningsprojekt »Lärdomar om integration«, vars övergripande syfte är att ta fram ny kunskap om hur i [...]

NVC logo.

Arbete

12 mar 2021

Kvinnor som inte deltar i integrationsprogram

Målen med denna studie har varit att kartlägga kunskap om målgruppen kvinnor som ej deltagit i de nordiska integrationsprogrammen och att [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Utbildning

4 mar 2021

Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere i Norge og øvrige nordiske land

Rambøll har, i samarbeid med førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet Gunhild Tveit Randen, gjennomført en kartlegging av tilbud om spr [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

1 mar 2021

Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn

I mars 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för frågor som rör ensamkommande barn och unga (S2017/01863/F [...]

NVC logo.

Negativ social kontroll

23 feb 2021

Undersøgelse af tre indsatser over for negativ social kontrol samt radikalisering

Denne rapport tager afsæt i et følgeforskningsprojektet af forebyggende initiativer. Rapporten bygger på empiri om og fra tre indsatser. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Negativ social kontroll

19 feb 2021

Trippelt utsatt – Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt sårbara för risken att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. De [...]

Danmark

Negativ social kontroll

17 feb 2021

Evalueringsrapport: Den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Dette resumé formidler de væsentligste resultater af COWIs evaluering af den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede k [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Corona

12 feb 2021

Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 – del 2

Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor in [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Negativ social kontroll

12 feb 2021

Female genital mutilation (FGM) Awareness and perceptions of Somali men in the Helsinki region, Finland

This study looks at Finnish Somali men’s awareness and perceptions of female genital mutilation (FGM). It is based on qualitative data con [...]

Danmark

Negativ social kontroll

9 feb 2021

Undersøgelse om negativ social kontrol og selvsegregering på ungdomsuddannelserne

En undersøgelse sætter fokus på, hvordan og hvorfor negativ social kontrol og selvsegregering forekommer på ungdomsuddannelserne og give [...]

Danmark

Negativ social kontroll

9 feb 2021

Unges oplevelser af negativ social kontrol

En række eksisterende undersøgelser viser, at et mindretal af unge i Danmark oplever negativ social kontrol og begrænsninger i deres selv [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.