Nordiskt samarbete om integration och inkludering


NVC logo.

Arbete

18 dec 2020

A study on the potential for introducing a Community Sponsorship Program for Refugees in Sweden

Scoping report prepared for UNHCR’s Representation for the Nordic and Baltic Countries. [...]

NVC logo.

Barn och unga

2 dec 2020

Coming of Age in Exile Health and Socio – Economic inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare Societies

Integration of immigrants is of great national and international interest, but challenges continue to persist. The Nordic countries are shar [...]

NVC logo.

Bostad

24 nov 2020

Insatser i ”utsatta” områden – en analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden

Denna kunskapsöversikt diskuterar svenska studier om områdesutveckling hittills under 2000-talet och har som syfte att sammanfatta lärdom [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

23 nov 2020

Att leva och bo som inflyttad på Åland

Utomnordiska och nordiska erfarenheter av åländskt samhällsliv [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Bostad

4 nov 2020

Overcoming barriers to social inclusion in Nordic cities through policy and planning

This report examines how Nordic governments and municipalities seek to overcome barriers to social inclusion and to counteract inequality an [...]

NVC logo.

Integration

4 nov 2020

Innvandring og innvandrere i Norden – En komparativ analyse

I denne rapporten presenteres en deskriptiv analyse av innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her. Vi ser også på integreringen [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

29 okt 2020

Rapid or long-term employment? A Scandinavian comparative study of refugee integration policies and employment outcomes

Although many studies compare national integration policies, analyses connecting these policies to integration outcomes are rare. This study [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

13 okt 2020

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Denna rapport studerar integrationen av flyktinginvandrare och deras anhöriga på svensk arbetsmarknad, med särskilt fokus på språkkunsk [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

23 sep 2020

Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland

Integrationspolitik definieras på olika sätt i olika länder och insatserna att förbättra den ekonomiska integrationen skiljer sig åt. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

21 sep 2020

Indikatorer for ny integreringslov

En ny integreringslov er på trappene, som en del av oppfølgingen av regjeringens integreringsstrategi fra 2018. Den vil regulere kommunene [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Bostad

16 sep 2020

Coronapandemins påverkan för arbetet mot segregation

Lägesbilder och förslag till fortsatt arbete [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

11 sep 2020

Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.