Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forskning


NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

9 jan 2020

Arbeidsretting som innovasjonsidé og praksis : Oversettelse og samarbeid i introduksjonsprogrammet for flyktninger

De siste 20 årene har det vært et relativt høyt antall personer som innvandrer til Norge på grunn av flukt. Integrering av flyktninger i [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Bostad

3 dec 2019

Segregationens konsekvenser för unga – Analys till regeringens ungdomspolitik

Målet med regeringens ungdomspolitik är att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflyta [...]

NVC logo.

Migration & utveckling

20 nov 2019

Etterkommere av innvandrere i Norge: Mobilitet, assimilering, diskriminering

En stadig større andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn er barn og barnebarn av innvandrere, født og oppvokst i Norge. De langsiktig [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

18 nov 2019

Etablering efter etableringsinsatser

Denna rapport studerar hur det går för dem som påbörjat insatser i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 2010–2014, med särskilt fo [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

24 sep 2019

Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor

Rapporten visar att det civila samhällets organisationer och föreningar har ett stort engagemang och en stor drivkraft i arbetet kring fly [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

23 sep 2019

Utveckla idéburet offentligt partnerskap

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala oc [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

23 sep 2019

Samverkan med civilsamhället

SKL har genomfört en kartläggning 2018 i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhäl [...]

NVC logo.

Arbete

23 sep 2019

Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen

Under hösten 2018 genomfördes drygt 6 500 enkätintervjuer med människor i hela Sverige som är födda i de vanligaste ursprungsländerna [...]

NVC logo.

Arbete

6 sep 2019

Flyktninger i introduksjonsprogrammet – Hvilke erfaringer har de med å delta?

Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering t [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

27 jun 2019

Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Sverige är ett litet land i utkanten av Europa. Den svenska ekonomin är exportberoende och den långsiktiga konkurrenskraften bestäms av [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

14 jun 2019

Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland

Målet för folkhälsopolitiken är att minska och förebygga ojämlik hälsa i befolkningen. Ur ett internationellt perspektiv är folkhäl [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

11 jun 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.