Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utbildning

7 jun 2021

Ungas uppväxtvillkor och integration

Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige, har ökat kraftigt [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

24 maj 2021

Final Report from Knowledge Centre for Unaccompanied Children

In March 2017, the National Board of Health and Welfare was tasked with establishing a knowledge centre for issues related to unaccompanied [...]

Danmark

Arbete

17 maj 2021

Kortlægning af integration i kommunerne – Kommunernes indsatser for at bringe ikkevestlige indvandrere i beskæftigelse

En betydelig del af de ikkevestlige indvandrere i Danmark er ikke i beskæftigelse. Det gælder både en del af de nyankomne, eller relativt [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Corona

9 maj 2021

Who is left behind? The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions

While the Nordic countries have long been champions of equality, the Covid-19 pandemic has put a new light on societal structural injustices [...]

NVC logo.

Arbete

26 mar 2021

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

En analys av hinder och möjligheter [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

17 mar 2021

Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället

Denna rapport är en del av SNS forskningsprojekt »Lärdomar om integration«, vars övergripande syfte är att ta fram ny kunskap om hur i [...]

NVC logo.

Arbete

12 mar 2021

Kvinnor som inte deltar i integrationsprogram

Målen med denna studie har varit att kartlägga kunskap om målgruppen kvinnor som ej deltagit i de nordiska integrationsprogrammen och att [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Utbildning

4 mar 2021

Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere i Norge og øvrige nordiske land

Rambøll har, i samarbeid med førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet Gunhild Tveit Randen, gjennomført en kartlegging av tilbud om spr [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

1 mar 2021

Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn

I mars 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för frågor som rör ensamkommande barn och unga (S2017/01863/F [...]

NVC logo.

Negativ social kontroll

23 feb 2021

Undersøgelse af tre indsatser over for negativ social kontrol samt radikalisering

Denne rapport tager afsæt i et følgeforskningsprojektet af forebyggende initiativer. Rapporten bygger på empiri om og fra tre indsatser. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Negativ social kontroll

19 feb 2021

Trippelt utsatt – Hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning är särskilt sårbara för risken att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. De [...]

Danmark

Negativ social kontroll

17 feb 2021

Evalueringsrapport: Den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Dette resumé formidler de væsentligste resultater af COWIs evaluering af den nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede k [...]

Följ oss på sociala medier: