Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forskning


NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

6 Sep 2019

Flyktninger i introduksjonsprogrammet – Hvilke erfaringer har de med å delta?

Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering t [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

27 Jun 2019

Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Sverige är ett litet land i utkanten av Europa. Den svenska ekonomin är exportberoende och den långsiktiga konkurrenskraften bestäms av [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

14 Jun 2019

Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland

Målet för folkhälsopolitiken är att minska och förebygga ojämlik hälsa i befolkningen. Ur ett internationellt perspektiv är folkhäl [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

11 Jun 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

3 Jun 2019

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

Denmark, Finland, Norway and Sweden face similar problems of integrating large groups of immigrants, especially low-educated ones from outsi [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

27 Maj 2019

Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder: En guide baseret på den aktuelt bedste viden fra de nordiske lande

Dette er en guide, som giver viden om gode metoder, værktøjer og tiltag, der kan få indvandrerkvinder i arbejde. [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

8 Maj 2019

Oikeus kuulua joukkoon

Rapport från delegationen för etniska relationer om möjligheterna att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i Finland. [...]

NVC logo.

Arbete

26 Apr 2019

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report has been commissioned by the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers. The chief aim is to provide policyrelev [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

8 Apr 2019

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge: En undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge i de nordiske lande

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for flygtninge og familiesammenførte til fl [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Bostad

5 Apr 2019

Den segregerade staden: En nordisk översikt

Problem som rör segregation och integration utgör viktiga ansvarsområden och utmaningar för städer, en segregerad stadsmiljö kan ses s [...]

Danmark

4 Apr 2019

Vold mod migrantkvinder i Danmark

Migrantkvinder, der bliver udsat for vold af deres partner, er en særlig udsat gruppe i Danmark. Mange lever i isolation og i så stor fry [...]

NVC logo.

4 Apr 2019

Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals

This report compares the strategies to counter segregation which the governments of Denmark, Sweden and Norway launched in 2018. [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.