Nordiskt samarbete om integration och inkludering


NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

13 okt 2020

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Denna rapport studerar integrationen av flyktinginvandrare och deras anhöriga på svensk arbetsmarknad, med särskilt fokus på språkkunsk [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

23 sep 2020

Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland

Integrationspolitik definieras på olika sätt i olika länder och insatserna att förbättra den ekonomiska integrationen skiljer sig åt. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

21 sep 2020

Indikatorer for ny integreringslov

En ny integreringslov er på trappene, som en del av oppfølgingen av regjeringens integreringsstrategi fra 2018. Den vil regulere kommunene [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Bostad

16 sep 2020

Coronapandemins påverkan för arbetet mot segregation

Lägesbilder och förslag till fortsatt arbete [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

11 sep 2020

Matchningsinsatser för personer som nyligen fått uppehållstillstånd

Regeringen gav 2017 Arbetsförmedlingen i uppdrag att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska öka andelen utrikesfödda kvinnor [...]

NVC logo.

Barn och unga

10 sep 2020

Young refugees pathways in(to) education -Teacher and student voices: challenges, opportunities and dilemmas

This report addresses the findings of the qualitative research project Educational and psychosocial transitions encountered by young refugee [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Barn och unga

10 sep 2020

Equity in education? A comparative analysis of educational outcomes among refugee children in the Nordic countries

This report assesses educational outcomes among refugee children in the Nordic region. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Migration & utveckling

3 jul 2020

Those who cannot stay: Implementing return policy in Sweden

Why is the difference between policy goal and turn-out so striking with regards to return policy in Sweden? [...]

Danmark

Corona och nyanlända

26 jun 2020

Corona rammer skævt – etnicitet og smitte

En række parametre gør, at etniske minoriteter kan være særligt sårbare under en viruspandemi. Denne rapport ser nærmere på nogle af [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Sociala insatser

23 jun 2020

Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande

På tværs af Norden udvikles og igangsættes der indsatser til forebyggelse af negativ social kontrol og bekæmpelse af æresrelateret vold [...]

NVC logo.

Arbete

22 jun 2020

Learning to live in a new Country – everyday social integration: Civil society and integration – Nordic rural perspective

In this paper we focus on three of the main ways civil society can play a role in the integration of refugees and immigrants. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Arbete

11 jun 2020

Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene

En god matching av flyktningers yrkeskompetanse og kommunenes behov for arbeidskraft vil øke sannsynligheten for at flyktninger kommer rask [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.