Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
SORTERA OMRÅDE:

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

16 sep 2021

Ensamkommande barn och unga som försvinner – Samverkansplan och rutiner för Stockholms län

Många ensamkommande ungdomar försvinner ur våra mottagningssystem och andelen har inte minskat trots färre antal ensamkommande ungdomar [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Corona

5 jul 2021

Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov

NIBR har gjennomført en evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (‘midlertidig lov’ [...]

Danmark

Sociala insatser

1 jul 2021

Baba – fordi far er vigtig En evaluering af udbredelse og forankring

Fædre med indvandrerbaggrund kan have vanskeligt ved at finde ud af, hvilke forventninger det danske samfund har til dem. Derfor blev indsa [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Corona

28 jun 2021

Innvandrerbefolkningen under koronapandemien

Det er sammensatte årsaker til at enkelte innvandrergrupper har vært overrepresentert i statistikken for smitte og innleggelser under pand [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Utbildning

7 jun 2021

Ungas uppväxtvillkor och integration

Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige, har ökat kraftigt [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

24 maj 2021

Final Report from Knowledge Centre for Unaccompanied Children

In March 2017, the National Board of Health and Welfare was tasked with establishing a knowledge centre for issues related to unaccompanied [...]

Danmark

Arbete

17 maj 2021

Kortlægning af integration i kommunerne – Kommunernes indsatser for at bringe ikkevestlige indvandrere i beskæftigelse

En betydelig del af de ikkevestlige indvandrere i Danmark er ikke i beskæftigelse. Det gælder både en del af de nyankomne, eller relativt [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Corona

9 maj 2021

Who is left behind? The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions

While the Nordic countries have long been champions of equality, the Covid-19 pandemic has put a new light on societal structural injustices [...]

NVC logo.

Arbete

26 mar 2021

Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet

En analys av hinder och möjligheter [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

17 mar 2021

Föräldraledighet: hinder eller möjlighet för etablering i samhället

Denna rapport är en del av SNS forskningsprojekt »Lärdomar om integration«, vars övergripande syfte är att ta fram ny kunskap om hur i [...]

NVC logo.

Arbete

12 mar 2021

Kvinnor som inte deltar i integrationsprogram

Målen med denna studie har varit att kartlägga kunskap om målgruppen kvinnor som ej deltagit i de nordiska integrationsprogrammen och att [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Utbildning

4 mar 2021

Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere i Norge og øvrige nordiske land

Rambøll har, i samarbeid med førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet Gunhild Tveit Randen, gjennomført en kartlegging av tilbud om spr [...]

Följ oss på sociala medier: