Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forskning


NVC logo. NVC logo. Finland

8 Maj 2019

Oikeus kuulua joukkoon

Rapport från delegationen för etniska relationer om möjligheterna att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i Finland. [...]

NVC logo.

26 Apr 2019

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report has been commissioned by the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers. The chief aim is to provide policyrelev [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

8 Apr 2019

Beskæftigelse og traumatiserede flygtninge: En undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for udsatte og traumatiserede flygtninge i de nordiske lande

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af virkningsfulde beskæftigelsesindsatser for flygtninge og familiesammenførte til fl [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Bostad

5 Apr 2019

Den segregerade staden: En nordisk översikt

Problem som rör segregation och integration utgör viktiga ansvarsområden och utmaningar för städer, en segregerad stadsmiljö kan ses s [...]

Danmark

4 Apr 2019

Vold mod migrantkvinder i Danmark

Migrantkvinder, der bliver udsat for vold af deres partner, er en særlig udsat gruppe i Danmark. Mange lever i isolation og i så stor fry [...]

NVC logo.

4 Apr 2019

Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals

This report compares the strategies to counter segregation which the governments of Denmark, Sweden and Norway launched in 2018. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Utbildning

1 Feb 2019

Tilrettelagte opplæringstilbud for minoritetsspråklig ungdom

Grunnskoleopplæring til minoritetsspråklig ungdom mellom 16 og 20 år er en faglig suksess. Men finansieringen av ordningen er fortsatt uk [...]

NVC logo.

Arbete

4 Jan 2019

Enhanced Labour Market Opportunities for Immigrant Women – case studies from arctic cities

This publication is the outcome of a comparative study focusing on immigrant women’s access to the labour market in small and medium-sized [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

10 Dec 2018

Invandringshistoria och nyanländas etablering på arbetsmarknaden

I rapporten studerar man invandrades etablering på arbetsmarknaden, och om denna process är beroende av mottagarlandets invandringshistor [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

3 Dec 2018

Ensamkommande flickor på väg in i samhälle

Det finns skäl att uppmärksamma de ensamkommande flickornas situation. De har en annan åldersfördelning än ensamkommande pojkar och fö [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Ensamkommande unga

20 Nov 2018

Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser

Syftet med rapporten är att dels göra en systematisk litteraturöversikt för att undersöka vetenskapligt dokumenterade effekter av olika [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norge

Sociala insatser

2 Nov 2018

Accumulation of welfare problems among immigrants in Norway

Denne analysen utnytter SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere 2016 og bidrar med ny kunnskap om innvandreres integrering ved at den [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.