Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forskning


NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

18 Nov 2019

Etablering efter etableringsinsatser

Denna rapport studerar hur det går för dem som påbörjat insatser i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag 2010–2014, med särskilt fo [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

24 Sep 2019

Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor

Rapporten visar att det civila samhällets organisationer och föreningar har ett stort engagemang och en stor drivkraft i arbetet kring fly [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

23 Sep 2019

Utveckla idéburet offentligt partnerskap

Under 2017 har SKL tillsammans med engagerade kommuner, landsting/regioner och samverkande organisationer i civilsamhället skapat lokala oc [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Sociala insatser

23 Sep 2019

Samverkan med civilsamhället

SKL har genomfört en kartläggning 2018 i samarbete med Chalmers tekniska högskola av hur kommuner och regioner samverkar med civilsamhäl [...]

NVC logo.

Arbete

23 Sep 2019

Med migranternas röst. Den subjektiva integrationen

Under hösten 2018 genomfördes drygt 6 500 enkätintervjuer med människor i hela Sverige som är födda i de vanligaste ursprungsländerna [...]

NVC logo.

Arbete

6 Sep 2019

Flyktninger i introduksjonsprogrammet – Hvilke erfaringer har de med å delta?

Rapporten inneholder en analyse av flyktninger i introduksjonsprogram, og deres erfaringer med å delta i norskopplæring og kvalifisering t [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

27 Jun 2019

Arbetskraftsinvandring – vägar framåt

Sverige är ett litet land i utkanten av Europa. Den svenska ekonomin är exportberoende och den långsiktiga konkurrenskraften bestäms av [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

14 Jun 2019

Hälsa hos personer som är utrikes födda – skillnader i hälsa utifrån födelseland

Målet för folkhälsopolitiken är att minska och förebygga ojämlik hälsa i befolkningen. Ur ett internationellt perspektiv är folkhäl [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

11 Jun 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

3 Jun 2019

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

Denmark, Finland, Norway and Sweden face similar problems of integrating large groups of immigrants, especially low-educated ones from outsi [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

27 Maj 2019

Veje til beskæftigelse for flygtninge-og indvandrerkvinder: En guide baseret på den aktuelt bedste viden fra de nordiske lande

Dette er en guide, som giver viden om gode metoder, værktøjer og tiltag, der kan få indvandrerkvinder i arbejde. [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

8 Maj 2019

Oikeus kuulua joukkoon

Rapport från delegationen för etniska relationer om möjligheterna att stärka samhörighetskänslan hos mångkulturella unga i Finland. [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.