Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Forskning


NVC logo.

Arbete

14 maj 2020

Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda

Utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden är omfattande och reformer behövs för att förbättra den ekonomiska [...]

NVC logo.

Ensamkommande unga

11 maj 2020

Relocating unaccompanied children: applying good practices to future schemes

FRA’s report highlights the challenges and good practices gathered in the implementation of different mandatory and voluntary relocation [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

24 apr 2020

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report is an abridged version of the report Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour m [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Barn och unga

8 mar 2020

Hur mår nyanlända barn i Sverige?

Denna rapport redovisar resultat från en enkätundersökning som besvarades av 2 559 nyanlända barn i åldrarna 12–18 år från Afghani [...]

NVC logo.

Arbete

26 feb 2020

Two-way labour market integration? Perspectives on youth with a refugee background and employers in Finland

In this report the experiences of youth with a refugee background are explored in terms of their education and (un)employment in Finland. Th [...]

NVC logo.

Arbete

26 feb 2020

Refugee and Immigrant Children’s Right to Education – A Comparative Analysis of Education Policies targeting Immigrant Children in the Nordic Countries

This report addresses how government legislation in the Nordic countries of Denmark, Finland, Norway and Sweden ensure the right to primary [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

26 feb 2020

Working for Integration – A Comparative Analysis of Policies Impacting Labour Market Access among Young Immigrants and Refugees in the Nordic Countries

This report provides a comparative analysis of policies affecting the labour market participation of young refugees in the Nordic countries. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Arbete

21 feb 2020

Aktiviteter för flykting- och anhöriginvandrare inom etableringsprogrammet

Under de senaste åren har ett stort antal flykting- och anhöriginvandrare kommit till Sverige. Samtidigt har tidigare forskning visat att [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

20 feb 2020

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Ensamkommande barn och unga – Handbok för socialtjänsten beskriver socialtjänstens ansvar och barnets rättigheter. Den fokuserar på d [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Barn och unga

6 feb 2020

Arbetet med nyanlända elever i grundskolan

En enkätundersökning om arbetet med nyanlända elever hos kommunala huvudmän för grundskolan [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Arbete

9 jan 2020

Arbeidsretting som innovasjonsidé og praksis : Oversettelse og samarbeid i introduksjonsprogrammet for flyktninger

De siste 20 årene har det vært et relativt høyt antall personer som innvandrer til Norge på grunn av flukt. Integrering av flyktninger i [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sverige

Bostad

3 dec 2019

Segregationens konsekvenser för unga – Analys till regeringens ungdomspolitik

Målet med regeringens ungdomspolitik är att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflyta [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.