Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Publikationer

  • Rutnät.
  • Listvy.
  • Typ
  • År

Rapport -

Arbete

11 Jun 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: [...]

Rapport -

Bostad

2 Apr 2019

Den segregerade staden – En nordisk översikt

Problem som rör segregation och integration utgör viktiga ansvarsområden och utmaningar för städer, en segregerad stadsmiljö [...]

Rapport -

Integration

16 Okt 2018

Ny i Norden. Vägen till arbete

I den här rapporten beskriver vi olika insatser för att uppnå snabbare integration av flyktingar och utrikesfödda på arbetsma [...]

Rapport -

Integration

15 Aug 2018

Röster från immigranter i Norden – om att bli en del av samhället

Vad tycker nyanlända har varit viktigast för att komma in i samhället och bli etablerade? I denna publikation har vi låtit imm [...]

Rapport -

Integration

11 Apr 2018

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

I State of the Nordic Region 2018 Immigration and integration edition har vi samlat fakta och harmoniserad statistik om migratio [...]

Rapport -

Integration

8 Jan 2018

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

It takes on average five to ten years for a refugee to find work in the Nordic countries. As social inclusion is closely linked to [...]

Rapport -

Integration

1 Dec 2017

Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden

Den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända barn och unga är skolan. [...]

Rapport -

Integration

6 Nov 2017

Fler flyktingar fortare i arbete

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som tagits fram av Nordregio på uppdrag av projektet Nordisk samverkan om i [...]

Rapport -

Integration

20 Okt 2017

Etableringsprocessen i de nordiska länderna

I denna rapport görs en genomgång av etableringsprocessen i de nordiska länderna. [...]

Rapport -

Ensamkommande unga

10 Maj 2017

Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande

I det här häftet hittar du information om samhällets mottagande av ensamkommande unga i Norden, samt intervjuer med ungdomar so [...]

Rapport -

Integration

17 Mar 2017

Country Reports Nordic Region

En kort översikt över de nordiska ländernas population, andelen utrikesfödda och asylsökande. [...]

Rapport -

Integration

1 Feb 2017

Samhällets mottagande av ensamkommande i Norden

Den här skriften vänder sig till beslutsfattare, forskare och praktiker som arbetar med ensamkommande och andra som vill öka si [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.