Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • Typ
  • År

Rapport -

Sociala insatser

14 jun 2021

Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden: Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage – Förskola

Formålet med denne rapporten har vært å se på hvordan de nordiske landene jobber for å øke graden av deltakelse for barn med [...]

Rapport -

Corona

10 maj 2021

Executive summary – Who is left behind? The impact of place on the ability to follow Covid-19 restictions

The pandemic thus reveals and reminds us about the serious effects of segregation and unequal living conditions on citizens’ hea [...]

Rapport -

Corona

9 maj 2021

Who is left behind? The impact of place on the possibility to follow Covid-19 restrictions

While the Nordic countries have long been champions of equality, the Covid-19 pandemic has put a new light on societal structural [...]

Rapport -

Ensamkommande unga

16 dec 2020

Nordiskt samarbetsmöte kring ensamkommande barn och unga

Den här konferensrapporten samlar erfarenheter som presenterades vid ett samverkansmöte med nordiska myndigheter, politiker och [...]

Rapport -

Bostad

17 nov 2020

Overcoming barriers to social inclusion in Nordic cities through policy and planning – Executive Summary

Nordic cities have traditionally been characterised by low levels of segregation and inequality. However, in recent years there ha [...]

Rapport -

Arbete

16 jun 2020

Learning to live in a new country – Civil society and integration – Nordic rural perspective

The Nordic countries have varying experience of receiving and integrating refugees and other immigrants into our societies. Settli [...]

Rapport -

Arbete

24 apr 2020

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report is an abridged version of the report Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis o [...]

Rapport -

Barn och unga

2 apr 2020

Mental health and well-being of unaccompanied minors: A Nordic overview

Research and evaluation of specific interventions to support mental health among unaccompanied minors is sorely needed, according [...]

Rapport -

Familjestöd

4 feb 2020

Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt

I rapporten beskrivs och analyseras insatser som främjar nyanlända barns, ungas och föräldrars delaktighet och integration i d [...]

Rapport -

Bostad

10 okt 2019

Segregation i Norden – om inkludering, unga och politik

Rapport från en heldagskonferens kring segregation och ungas inflytande. Hur arbetar de nordiska länderna för att bryta segrega [...]

Rapport -

Arbete

11 jun 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: [...]

Rapport -

Arbete

26 apr 2019

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report has been commissioned by the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers. The chief aim is to provide p [...]

Följ oss på sociala medier: