Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Civilsamhällets betydelse för nyanländas integration

Sociala insatser

23 maj 2019

Det tar flera år för flyktingar och immigranter att komma in på arbetsmarknaden i de nordiska länderna. Många nya nordbor berättar att civilsamhället har varit avgörande för att komma in i samhället, lära sig språket och bygga nätverk som kan leda till ett arbete.

Nu startar Nordens välfärdscenter ett nytt temaområde om civilsamhällets betydelse för nyanländas integration i samhället – med fokus på inkludering på arbetsmarknaden. Den 22 maj bjöd Nordens välfärdscenter in ett 20-tal experter från civilsamhället och från kommuner som arbetar i partnerskap med civilsamhället.

Mötet i Lund var ett nordiskt utbyte med fokus på långsiktiga partnerskap mellan myndigheter och civila samhället och strukturer för hållbar samverkan regionalt. Ett 20-tal olika lärande exempel presenteras och diskuterades från bland annat Arendal kommun, NAD i Malmö och Föreningen Nydansker. Erfarenheter från expertmötet kommer att lyftas på den konferens som Nordens välfärdscenter arrangerar i samarbete med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande den 25 september i Stockholm.

Presentationer från mötet

Alexandra Fritzon, Rädda barnen, Sverige

Annika Rosbring, VIDA, Stockholms stad, Sverige

Bente Baekgaard, Dansk flygtningehjælp, Danmark

Christina Grefveberg, Botkyrka kommun, Sverige

Christina Siesjö, Yalla trappan, Sverige

Eva Lindström, Svenska kyrkan, Sverige

Hannele Lautiola, Vanda Stad, Finland

Henrik Nilsson, Nätverket – idéburen sektor Skåne, Sverige

Ingrid Sætre, Norsk Folkehjelp, Norge

Kolbjørn Gunnarson, Stiftelsen Kirkens bymisjon, Norge

Kristin Marklund, Nordisk samverkan om integration, Nordens välfärdscenter

Lisbeth Iversen, Arendal kommun, Norge

Marika Sandgren, Svenska Röda Korset, Sverige

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: