English page Verkkosivu suomeksi

Ansök om bidrag - stödordningen

Nordens välfärdscenters stödordning syftar till att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationerna.

Medlen ska bidra till att funktionshindrades organisationer i Norden har möjlighet att mötas, samarbeta, utveckla projekt eller bygga upp samarbete med motsvarande organisationer i Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.

Aktiviteten ska på något sätt främja funktionshindrades intressen i samhället. Därför är det möjligt att få stöd för:

  • Nordiska möten och konferenser med deltagare från minst tre nordiska länder eller självstyrda områden.
  • Samarbetsprojekt mellan nordiska organisationer och organisationer från Estland, Lettland, Litauen och Nordvästryssland.
  • Styrelsemöten i samnordiska organisationer eller samarbetsforum.

Stöd till aktiviteter under 2017

Efter rekommendation från den särskilda beredningsgruppen med representanter för handikapporganisationernas Nordiska råd, har Nordens välfärdscenter beslutat att bevilja 1 550 000 SEK för funktionshindersorganisationers nordiska samarbete under år 2017 till 37 organisationer.

Alla 44 stycken organisationer som har sökt ska ha fått beslut via mejl. Vid frågor om beslut, utbetalning och rapportering - kontakta Nordens välfärdscenter. Kontaktinformation finns längre ner på sidan.

Nästa utlysning sker i oktober.

Lars Rottem Krangnes

Sidansvarig

Lars Rottem Krangnes

Projektledare

+46 70 562 45 30

Senast uppdaterad

2017-09-13

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet