English page Verkkosivu suomeksi

Taktil språklighet

 • Funktionshinder

Alla människor föds med olika förutsättningar och en intention om att kommunicera med sina medmänniskor oavsett språk och kommunikationsform. Att ge förutsättningarna för personer som har tidigt inträffad dövblindhet att utveckla ett språk, är komplext.

Varför är det så få personer som har tidigt inträffad dövblindhet som utvecklar ett taktilt teckenspråk? Trots att de är involverade i sociala relationer och kommunikation och exponeras för tecken/teckenspråk och i vissa fall teckenspråk i taktil form.

Dessa frågor har väckt reflektioner och funderingar över de insatser som erbjuds personer med tidigt inträffad dövblindhet.

Ett nordiskt samarbete är nödvändigt, temat taktilspråklig kommunikation är för komplext för varje enskilt land att utveckla kunskap kring. Det finns inte tillräckligt expertis i varje land, och befolkningen är inte tillräckligt stor för nationella studier.

2009 initierade Nordens välfärdscenter ett samarbete i de nordiska länderna kring temat taktil språklighet för personer med tidigt inträffad dövblindhet. Våren 2010 startade det första arbetsseminariet med temat taktil språklighet. Nordens välfärdscenter och det informella nätverket fortsatte med att arrangera ett antal seminarier och kurser kring temat. Det senaste seminariet genomfördes våren 2013.

En Facebook grupp bildades 2011, där erfarenheter och tankar utbyts.

På ledarforum 2014 godkändes det nordiska taktila språklighetsnätverket.

Nätverket består av nio medlemmar från de fem nordiska länderna.

Syftet med nätverket är att identifiera kärnpunkter i taktil språklighet/taktilspråklig kommunikation.

Detta att förstå hur taktila modaliteten används i kommunikation av personer som har tidigt inträffad dövblindhet. 

Parallellt så fortgår de nationella arbetsgrupperna med sina olika aktiviteter och projekt på temat taktil språklighet/kommunikation.

På de nordiska träffarna två gånger per år delar vi våra erfarenheter och goda exempel som vi använder för vidare utveckling och kunskapsspridning.

Kontakt

Taktil språklighet
Kari Schjöll Brede

 

Prosjekt- och publiseringsoversikt

Prosjekt:

 • Sosial kontakt og kommunikasjon mellom voksne med medfødt døvblindhet og ansatte i et bomiljø. – Bertil Bjerkan.
 • Endresen, Å. A. m.fl. (2012).: Nye veier. Erfaringer fra tolketeam til personer med medfødt døvblindhet. Statped 2012.
 • Forsgren, G., Høgmo H.K. & Nafstad A. V (2014): Døvblindfødte menneskers vei inn i språket. Statped sørøst fagavd. døvblindhet og kombinerte syns- og hørselsvansker.
 • Lundqvist, E.K. & Klefstad, L. (2012). Føl mitt språk. Tromsø, Norge: UNN/ Regionsenter for Døvblinde

 

Publiseringer:

 • Arman, K. (2009). A Child Tries to Make Sense of the World. M.A. thesis in Educational Sciences, Faculty of behavioural and Social sciences, University of Groningen. Netherlands 
 • Brede, K.S. (2008). Let me join your attention. A Sign Language Perspective on the Communicative Togetherness with a Child who is Congenitally Deafblind. M.A. thesis in Educational Sciences, Faculty of behavioural and Social sciences, University of Groningen. Netherlands 
 • Buelund, H. (2011).  Transfer – from knowledge to action .The sense of being a competent partner to people with congenital deafblindness. M.A. thesis in Educational Sciences, Faculty of behavioural and Social sciences, University of Groningen. Netherlands.
 • Camenish, A. (2012). Successful peer interaction without guidance or support between two children with congenital deafblindness. M.A. thesis in Educational Sciences, Faculty of behavioural and Social sciences, University of Groningen. Netherlands. 
 • Dammeyer, J. og  Nielsen, A.(red) (2013) Kropslig og taktil sprogutvikling – en antologi om forskellige sprogmodaliteters muligheder og umuligheder, undersøgt med afsæt i personer med medfødt døvblindhed. Materialecenteret, Aalborg, Danmark 
 • Hostyn, Ine. (2008). Emotional Availability and Meaning Making in Dialogue. M.A. thesis in Educational Sciences, Faculty of behavioural and Social sciences, University of Groningen. Netherlands.
 • Lundqvist, E. K. (2012). Rethinking Interactional Practices in the Tactile Modality. A comparison between two-party and three-party interaction with persons with congenital deafblindness. MSc in Educational Sciences, University of Groningen. Netherland.
 • Malmgren, S. (2014) Att känna tillsammans. Göteborgs Universitet, Specialpedagogiska programmet. Sverige
 • Wolthuist, K. (2012).  Language acquisition by touch. An Analysis of the Language Acquisition Process of a Child with Congenital Deafblindness Phonology, Lexicon and Morphosyntax. M.A. thesis in Educational Sciences, Faculty of behavioural and Social sciences, University of Groningen

Senast uppdaterad

2017-05-17

Nyckelord

 • Funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet