Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Samer


Rapport -

Funktionshinder

20 feb 2018

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund – policyrekommendationer

I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med in [...]

Rapport -

Funktionshinder

2 feb 2018

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities

This report is the fourth report out of five within a Nordic project about the living conditions of persons with disability and of [...]

Rapport -

Funktionshinder

30 jan 2018

Sluttrapport Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Målet för projektet Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn har varit att få fram forskningsbaserad kunskap om le [...]

Rapport -

Funktionshinder

10 nov 2017

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Avdeling vernepleie ved UiT gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i de sami [...]

Rapport -

Funktionshinder

6 apr 2017

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänst [...]

Rapport -

Funktionshinder

12 dec 2016

Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet Samer med funktionsnedsättning. Det är också en slutrapport f [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 apr 2016

Situationen för samer med funktionsnedsättning i Norge

Denna kvalitativa studie är den andra av två forskningsrapporter i det norska forskningsprojektet Mennesker med funksjonsnedsett [...]

Rapport -

Funktionshinder

10 mar 2014

Kunskapsläge: Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund

Hur ser situationen ut för personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning? [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR