Om denne publikasjonen

Den inkluderende arbeidsplassen - en verktøykasse

ISBN 978-91-88213-77-8

DOI 10.52746/JNWG5485

© Nordens velferdssenter (mai 2021)

 
Forfatter: Rudolph Brynn och Gunnar Michelsen.
Prosjektleder: Lars Lindberg
Ansvarlig forlegger: Eva Franzen
Grafisk design: By First Edition.
Foto: iStock, Nordiska Ministerrådet, Mostphotos, Nordens välfärdscenter.
 
Nordens velferdssenter
Nordens velferdssenter er en institusjon innenfor Nordisk ministerråds sosial- og helsesektor. Vårt oppdrag er å bidra til videreutviklingen av velferdstiltak i Norden. Det gjør vi gjennom å utvikle den aktuelle kunnskapen. Med kunnskap som grunnlag, foreslår vi både politiske og praktiske forbedringer.
Nordens velferdssenter
Box 1073, SE-101 39 Stockholm
Besøksadresse: Slupskjulsvägen 30
Tel: +46 8 545 536 00
info@nordicwelfare.org
Nordens velferdssenter
c/o Folkhälsan
Topeliusgatan 20
FI-00250 Helsingfors
Tel: +358 20 741 08 80
info@nordicwelfare.org