Forfatterpresentasjon

Rudolph Brynn

Cand. Polit, MA Political Science Rudolph Brynn er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og College of Europe i Brugge, Belgia og har mangeårig erfaring fra  arbeid med universell utforming i stat, organisasjon og privat næringsliv. Han har publisert en rekke fagartikler på området universell utforming  innen bygg, tjenester, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og transport i norske og internasjonale fagtidsskrifter. Som prosjektleder i Standard Norge har han bidratt til produksjon av norske og internasjonale standarder på området universell utforming. Brynn er i dag ansatt som faglig leder i rådgivningsfirmaet Universell Utforming AS, med ansvar for fagområdene transport, tjenester og digitalisering. Han har blant annet utviklet elektroniske informasjonsportaler om maritim transport, vei- og jernbanetransport og velferdsteknologi.
 

Gunnar Michelsen

Gunnar Michelsen er seniorrådgiver ved NAV Hjelpemiddelsentralen i Nordland, Norge. Han har 20 års erfaring med forskning, formidling og utviklingsarbeid innenfor hjelpemidler og tilrettelegging med teknologi i arbeidslivet.  Hans forskning er om hvordan introdusere teknologi som kan bidra til inklusjon av menneske med kognitive vansker i arbeidslivet. Gunnar har en sosialfaglig utdanningsbakgrunn med en doktorgrad fra VID vitenskapelige høgskole, Oslo, og hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim.