Kommunikasjon og arbeidsplasser

Innledning

Intern og utadrettet kommunikasjon er viktig for inkluderende arbeidsplasser, både overfor arbeidstakerne, representantene deres og ledelsen i virksomheten. Dette kapitlet tar opp hvordan en virksomhet bør kommunisere sine tiltak for å være og utvikle seg som inkluderende arbeidsplasser, både innad og utad. 

Anbefalinger

Virksomhetene bør foreta følgende tiltak for intern kommunikasjon: 
  • gi positiv omtale av arbeidstakernes suksesser og oppnådde mål i interne publikasjoner, intranett eller lignende, som også gjenspeiler mangfoldet hos de ansatte i virksomheten 
  • ha en åpen utveksling av synspunkter mellom arbeidstakere, deres representanter og ledelsen blant annet når det gjelder de ulike fasene i karriereutvikling, pensjonsalder, muligheter for fortsatt arbeid etter denne og annet 
  • etablere, implementere og vedlikeholde prosesser for konsultasjon og deltakelse fra arbeidstakernes side når det gjelder utvikling, evaluering av arbeidsinnsats og tiltak for å forbedre policy og prosedyrer for inkluderende arbeidsplass.
Virksomhetene bør foreta følgende tiltak for ekstern kommunikasjon: 
  • alle eksterne relevante aktører (leverandører, underleverandører, kunder og organisasjonspartnere) bør med jevne mellomrom motta kommunikasjon om hva virksomheten gjør av tiltak for en inkluderende arbeidsplass, med spesiell henvisning til eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne
  • det er synlig at virksomheten er en inkluderende arbeidsplass, for eksempel gjennom virksomhetens eget nettsted 
  • ekstern kommunikasjon på alle områder tar høyde for eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, blant annet i tiltak for  blant annet i tiltak for å sikre informasjon i tilgjengelig format.
En mikrofon står på ett skrivbord
 Foto:  Nordiska Ministerrådet