Nordic co-operation on integration and inclusion

Current Theme

Labour Market Integration of RefugeesIt takes on average five to ten years for a refugee to find work in the Nordic countries. As social inclusion is closely linked to successful labour market integration, and as during this period the refugee represents a cost to society, the question of how to ensure access to the labour market has been a prominent issue on the political agenda.

Since the countries show both differences and similarities in their migration policies and practical solutions, the question is how we can learn from each other.

In 2016 the Nordic Council of Ministers initiated a co-operation programme designed to support the national efforts on integration of refugees and immigrants. The Nordic Welfare Centre has the overall responsibility for the main project Nordic collaboration on integration of refugees and migrants in close collaboration with Nordregio. The aim of this project is to serve as an idea bank on the integration area, to map out existing knowledge and research, and to expand our common knowledge base on integration.

A report was produced by Nordregio on behalf of the Nordic Welfare Centre in 2017 and is the result of a  comparative study of policies and measures in place in the countries for achieving more efficient labour market integration of refugees. The scope of the report has been to focus on four aspects:

  • To what extent are practices of the early mapping of competences in place in each country – and what are the results so far?
  • How do the countries validate the work experience and qualifications of refugees – and what are the effects of validation for labour market entry?
  • How is language education combined with vocational training for faster integration into the labour market?
  • The role of civil society and informal networks in the integration process: Current status and untapped potential?

The report reveals a common understanding of important elements for sound integration into the labour market. The countries’ policies include early language training, competence mapping, skills assessment as well as recognition of foreign credentials and job search assistance and mentoring. Strategies and policies are illustrated by best practice initiatives, aimed to facilitate employment and to promote social inclusion based on evidence and expert assessments.

Although the is a high degree of consensus on key elements for a successful integration, several challenges remain. The major risk of alienation still lies in the gap between those who have work and those who do not.

Even if full integration of refugees is demanding and difficult to define, a less comprehensive and less ambitious approach will inevitably expose the countries in risk of long term integration failure, with large consequences both on a personal level and for the societies.

Download the report

Examples of good practice on labour market integration

Research on the theme

SORTERA INNEHÅLL:
  • Country
  • Year

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

24 Apr 2020

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report is an abridged version of the report Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour m [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

11 Jun 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

29 May 2019

Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

Denmark, Finland, Norway and Sweden face similar problems of integrating large groups of immigrants, especially low-educated ones from outsi [...]

NVC logo.

Work

26 Apr 2019

Nordic integration and settlement policies for refugees: A comparative analysis of labour market integration outcomes

This report has been commissioned by the Labour Market Committee of the Nordic Council of Ministers. The chief aim is to provide policy-rele [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

19 Oct 2018

New in the Nordic countries. Labout Market Inclusion of Migrants

This report sets out measures for achieving faster integration of refugees and foreignborn residents in the labour market in the Nordic Regi [...]

NVC logo.

Work

21 Sep 2018

Engaging with employers in the hiring of refugees: a 10-point multi-stakeholder action plan for employers, refugees, governments and civil society

The Action Plan is composed of 10 “action areas” identified as key to supporting the successful labour market integration of refugees. [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

27 Jun 2018

Labour market integration of newly arrived in the Nordic countries

In this note, Ramboll Management Consulting (hereafter Ramboll) presents a mapping of Nordic national contexts, national initiatives and mai [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

20 Jun 2018

Integration på svensk arbetsmarknad – ett internationellt perspektiv

I Sverige har andelen utrikesfödda ökat från 14 till 17 procent sedan 2009. Många av dem som kommit hit på senare år är asylsökande [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

20 Jun 2018

Kunskapsöversikt: Nyanländas etablering på den svenska arbetsmarknaden

I denna rapport försöker vi bidra till ökad kunskap om nyanländas arbetsmarknadsetablering i Sverige och vad som påverkar denna. Utifr [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Housing

20 Jun 2018

Platsen och boendets påverkan på nyanländas arbetsmarknadsetablering

Sedan 1994 har personer som beviljats uppehållstillstånd i Sverige kunnat välja om de vill bosätta sig på egen hand eller få en kommun [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

20 Jun 2018

Sådan får de bedste kommuner flygtningekvinder i beskæftigelse

Det handler om at sætte tidligt ind og motivere, når kommuner skal hjælpe kvindelige flygtninge i arbejde. Det viser en kortlægning af i [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

20 Jun 2018

Integration – Utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet

I rapporten beskrivs utrikes föddas demografi, skolresultat, arbetsmarknad, inkomster, flyttar mellan olika typer av bostadsområden och et [...]

Maps for the theme

No related maps found.

Examples of best practice for the theme

Labour Market Integration of Refugees

10 Oct 2018

Social bonds – Nyanlända i fokus för sociala innovationer

Finland satsar på ett obligationsprogram för sociala innovationer för att få fler nyanlända i jobb. Målet är att 2000 nyanlända ska [...]

Labour Market Integration of Refugees

7 Nov 2017

Greve Nord-projektet

Greve Nord-projektet är en brygga mellan nyanlända och det etablerade samhället. Man försöker nå dem som samhället i övrigt har svå [...]

Labour Market Integration of Female Refugees

7 Nov 2017

Womento för kvinnor

År 2011 lanserade Familjeförbundet Finland projektet för invandrarkvinnor med högre utbildning. Målsättningen är att stötta kvinnorn [...]

Labour Market Integration of Female Refugees

27 Oct 2017

Flyktning- og innvandrertjenesten, Lørenskog kommune

Flyktning- og innvandrertjenestens mandat er å jobbe med bosetting, integrering og kvalifisering av flyktninger bosatt i Lørenskog. Da Lø [...]

Labour Market Integration of Female Refugees

17 Oct 2017

Levanger Arena Arbeid

"Levanger Arena Arbeid" var i perioden 2014-16 et 3-årig pilotprosjekt i samarbeid mellom Levanger kommune, NAV Levanger, utvalgte arbeidsg [...]

Labour Market Integration of Refugees

17 Oct 2017

Projekt 500

Projekt 500 inriktade sig på invandrare som försörjs av sin make och som ofta lever isolerat med begränsad kontakt med det övriga samh [...]

Labour Market Integration of Refugees

12 Oct 2017

Luckan Integration – brobyggare till det finlandssvenska samhället

Luckan, är ett finlandssvenskt informations-, väglednings- och kulturcenter som upprätthålls av föreningen Luckan. [...]

Labour Market Integration of Refugees

8 Oct 2017

Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända

Snabbspår är ett sätt att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända arbetssökande som har erfarenhet eller utbildning [...]

Labour Market Integration of Refugees

4 Oct 2017

Igma-modellen

Igma-modellen är ett sätt att samordna samhällets stöd till nyanlända. Samtidigt är målet att individen ska få ökat inflytande öve [...]

Labour Market Integration of Refugees

18 Jun 2017

Branchepakker i Vejle Kommune – ”Den bedste integration”

Jobcenter Vejle tilrettelægger integrationsindsatsen med et klart beskæftigelses-fagligt fokus. Flygtninge/indvandrere skal tilbydes et br [...]

Labour Market Integration of Refugees

18 Jun 2017

Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare – YFI

YFI finansieras av Stockholms stad och Europeiska Socialfonden och är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen, sfi och yrkesgymnasie [...]

Labour Market Integration of Refugees

18 Jun 2017

Korta vägen – En möjlighet för utländska akademiker att få jobb och för företagen att hitta ny kompetens

Kostnaden för att anpassa en invandrad akademikers utbildning till den svenska arbetsmarknaden är väldigt låg jämfört med kostnaden f [...]

Seminars on the theme

No related seminars found.

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.