Nordic co-operation on integration and inclusion

Integration of newly arrived children and families

Around 200,000 child and adolescent new arrivals or unaccompanied refugee minors came to the Nordic region during the period 2011–2016. The vast majority came with their family or with another relative with responsibility for them.

There is a considerable need for knowledge about the reception and handling of new arrivals in the respective countries – and what we can learn from each other.

Early interventions and support to the families are important if we want newcomers to take part in the society. The Nordic countries as a region have excellent capacity for investing in early interventions for successful inclusion.

Here we highlight examples of successful methods and programmes that support newly arrived children, unaccompanied minors and families.

Research on the theme

SORT CONTENT:

NVC logo.

Education

25 Sep 2023

Ny rapport: Hvordan går det med integrationen i Norge?

Det norske Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) indikatorrapport for 2023 giver et billede af, hvordan indvandrere og deres børn [...]

NVC logo.

Integration

23 Feb 2023

Introduction Measures for Newly-Arrived Migrants

The report presents a set of considerations for policy makers in designing introduction measures for newly-arrived immigrants and includes a [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Integration

23 Feb 2023

Norskinnlæring, faglig utvikling og nye venner – er det mulig på samme tid?

Rapporten omhandler organisering, andrespråksdidaktiske praksiser, lærerkompetanse, tiltak for sosial inkludering og erfaringer med ulike [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

22 Sep 2022

Integration bland unga – En mangkulturell generation växer upp

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Education

18 Mar 2022

Leaving Boys Behind? The Gender Gap in Education among Children and Young People from Foreign Backgrounds 2010–2020: A Nordic Review

This report discusses the observed gender gap in education, i.e. that girls are performing better in the Nordic school system than boys, wit [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo.

Work

18 Mar 2022

This report stems from the Mutual Learning Conference on ‘The integration of migrants: Spotlight on skills intelligence and learning, hous [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Work

10 Nov 2021

Integration – gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad

Syftet med denna rapport är att studera utbildningsvägar, sysselsättning och inkomst efter avslutade gymnasiestudier för unga med olika [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Unaccompanied young

16 Sep 2021

Ensamkommande barn och unga som försvinner – Samverkansplan och rutiner för Stockholms län

Många ensamkommande ungdomar försvinner ur våra mottagningssystem och andelen har inte minskat trots färre antal ensamkommande ungdomar [...]

Denmark

Social work

1 Jul 2021

Baba – fordi far er vigtig En evaluering af udbredelse og forankring

Fædre med indvandrerbaggrund kan have vanskeligt ved at finde ud af, hvilke forventninger det danske samfund har til dem. Derfor blev indsa [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Education

7 Jun 2021

Ungas uppväxtvillkor och integration

Antalet svenska barn och unga som är födda i andra länder, eller som har föräldrar som är födda utanför Sverige, har ökat kraftigt [...]

NVC logo.

Unaccompanied young

24 May 2021

Final Report from Knowledge Centre for Unaccompanied Children

In March 2017, the National Board of Health and Welfare was tasked with establishing a knowledge centre for issues related to unaccompanied [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Unaccompanied young

1 Mar 2021

Slutrapport från Kunskapscentrum för ensamkommande barn

I mars 2017 fick Socialstyrelsen i uppdrag att inrätta ett kunskapscentrum för frågor som rör ensamkommande barn och unga (S2017/01863/F [...]

Maps and statistics

Unaccompanied young

15 Mar 2018

Unaccompanied minors per 1000 children 2015

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. The map shows the reception of unaccompanied minors per [...]

Unaccompanied young

15 Mar 2018

Unaccompanied minors in 2015

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows the number of the unaccompanied minors on [...]

Unaccompanied young

15 Mar 2018

Unaccompanied minors according to country of origin in 2015

This map shows the countries of origin of unaccompanied minors to countries in the Nordic region in 2015. It includes the five largest in-fl [...]

Unaccompanied young

15 Mar 2018

Unaccompanied minors per 1000 inhabitants 2015

In 2015 more than 45000 unaccompanied minors sought asylum in the Nordic countries. This map shows their distribution across the Nordic muni [...]

Immigration & development

15 Mar 2018

Youth population 2016

Population aged 15-29 as a share of the total population in 2016. [...]

Examples of best practice for the theme

Denmark

Integration of newly arrived children and families

Baba – fordi far er vigtig!

Fonden for Socialt Ansvar fik i 2014 midler fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i Danmark til at udvikle et koncept, som sk [...]

Denmark

Integration of newly arrived children and families

Integrationshuset Kringlebakken

Kringlebakken har eksisteret siden 1999. Husets indsatser tager alle udgangspunkt i den tidlige og helhedsorienterede integrationsindsats. K [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Integration of newly arrived children and families

Föra Barnen på Tal (FBT)

Syftet med Föra barnen på tal –metoden (FBT) är att hjälpa föräldrar och andra aktörer att stödja barnets utveckling och förebygg [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

Honour Based Violence

Rätt att veta – UMO

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet. [...]

NVC logo. NVC logo. Finland

Integration of newly arrived children and families

Child friendly spaces (CFS)

Childfriedly spaces erbjuder barnen vardagliga rutiner som möjliggör inlärning, förstärker relationer till vuxna och bidrar till trygg [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Sweden

New arrivals as a resource for the rural area

Älskade barn – studiecirklar om hur det är att leva som familj i Sverige

Älskade Barn vänder sig till föräldrar i nytt land och ger dem möjlighet att träffas i studiecirklar och diskutera hur det är att lev [...]

Denmark

Labour Market Integration of Female Refugees

Bydelsmødrene

Bydelsmödrarna är i första hand kvinnor med minoritetsbakgrund som gör en frivillig insats i sitt bostadsområde. De stöttar kvinnor so [...]

NVC logo. NVC logo. NVC logo. NVC logo. Norway

Integration of newly arrived children and families

SAMMEN (Together) – An integration project for young people

The focus for the project is to facilitate meetings between young people who have fled to Norway and Norwegian youths and let them do fun th [...]

Denmark

Integration of newly arrived children and families

MindSpring – a group programme for refugees about life in exile

The programme gives group members new knowledge, raises awareness and gives them new skills, which can help them manage exile issues. [...]

Seminars on the theme

Calendar

27

May

2018

Completed

Unaccompanied young

Nordic Day 2018: Early intervention contributes to successful integration

Around 200 000 child and adolescent asylum seekers came to the Nordic region between 2011 and 2016. Although most came with their families, [...]

Completed

Calendar

17

Mar

2022

Completed

Leaving boys behind? The education gap between boys and girls with a foreign background in the Nordic countries

Den 17 mars lanserar vi en nordisk rapport om skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat i de fem nordiska länderna. I rapporten [...]

News on the theme

Education

25 Sep 2023

Hvordan går det med integrationen i Norge?

Hvordan går det for indvandrerne og deres børn? Norsk årsrapport analyserer status indenfor bl.a. arbejdsmarked, uddannelse og politisk o [...]

Integration

24 Feb 2023

Starka mammor – trygga barn

Asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor och deras barn är några av de mest utsatta grupperna vad gäller psykisk ohälsa, socioek [...]

Ukraine

25 Sep 2022

Situationen för ukrainska skolbarn i Norden

Närmare hälften av de ukrainska flyktingarna som kommit till Norden är barn. Än så länge är det långt ifrån alla av dem som börjat [...]

Social work

14 Sep 2022

Watch our webbinar on September 27

Equal opportunities for children of foreign origin with developmental disorders. [...]

Follow us on social media: