Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar i Rinkeby – samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst

Integration av nyanlända barn och familjer

3 maj 2018

Barn som växer upp i bostadsområden som klassas som socialt och ekonomiskt utsatta har sämre hälsa och förutsättningar för hälsa. Därför startade år 2013 ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar av barnhälsovården och socialtjänstens förebyggande verksamhet.

Målgrupp

Barn från 0 till 18 månader och deras föräldrar.

Beskrivning

Programmet bygger på ett strukturerat samarbete mellan förebyggande socialtjänst och barnhälsovård i ett av Sveriges kanske mest utsatta område, Rinkeby. Alla förstagångsföräldrar vid Rinkeby BVC erbjuds ett utökat hembesöksprogram med sex hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten när barnet är 2-15 månader. Hembesöken följer innehållet i barnhälsovårdsprogrammet och innehåller bland annat samtal om barns utveckling och föräldraskap och information om det svenska samhällssystemet.

Förväntat resultat

Utökade hembesök avser stärka föräldrars kunskaper om barn, öka föräldrars kontakter med andra samhällsinstanser och stärka deras självkänsla och välbefinnande och genom detta förbättra barnens hälsa (bl a ökad vaccinationsgrad) och välbefinnande.

Utvärdering/brukarundersökning

Karolinska Institutet ansvarar för utvärderingen som är både kvantitativ och kvalitativ. Hembesöken har tagits emot väl. Programmet har nått nästintill hela målgruppen och kunnat erbjuda ett stöd som upplevts bland föräldrarna som stärkande och stödjande.

Föräldrar har uttryckt bland annat att de har fått nya kunskap och nya insikter samt ökad kunskap om samhällets stöd för föräldraskap. Personalen har genom samverkan kunnat förstärka effekter av sina respektive verksamheter. En av styrkorna i programmet är att det genomförs från ordinarie verksamheter och baseras på de kompetenser som finns där.

Projektet kommer inom kort att spridas till flera platser i länet: Rågsved, Skärholmen, Hässelby, Fittja, Rissne-Hallonbergen, Flemingsberg och Kista-Husby.

Mer information och länkar

Första publicerade vetenskapliga artikeln

Slutrapport

Socialstyrelsen poddintervju nr 34: Om utanförskapet och barnen – tidiga insatser ökar tryggheten

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.