Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Starka mammor – trygga barn

Integration, Familjestöd, Sociala insatser

24 feb 2023

Asylsökande och nyanlända utrikesfödda mammor och deras barn är några av de mest utsatta grupperna vad gäller psykisk ohälsa, socioekonomisk utsatthet och utanförskap.

I rapporten Starka mammor, trygga barn belyser Rädda Barnen hur dessa mammor ser på sin egen och sina barns livsvillkor. Berättelserna sätts i ett nationellt perspektiv med aktuell forskning och statistik.

Sammanfattning av rapporten

Att genomleva utdragna asylprocesser eller att ha fått avslag men inte kunna lämna Sverige medverkar till en situation som i rapporten beskrivs som existentiell limbo. Barnkonventionen ses av mammorna inte som en lag som är gällande för deras barn. Mammor som varit utsatta för våld och som lever med skyddad identitet upplever att deras situation inte tas på allvar.

Boendesituationen påverkar både asylsökande och nyanlända men på olika sätt. Många asylsökande tvingas flytta flertalet gånger mellan lägenheter och anläggningsboenden i olika delar av Sverige. Detta upplevs som mycket påfrestande, i synnerhet för barnen.

Att leva med begränsade ekonomiska resurser och på egen hand försörja barn är en utmaning för alla mammor som deltog i fokusgrupperna. Konsekvensen av den låga dagersättningen för asylsökande blir att barn lever i fattigdom under en särskilt avgörande fas i livet. Kanske att de behöver gå hungriga eller inte kan ha fritidsaktiviteter. Alla deltagare uttrycker en vilja att jobba och bli självförsörjande. Oregelbundna arbetstider och svårigheter med barnomsorg lyfts dock som ett problem som försvårar etableringen på arbetsmarknaden.

Kvinnorna beskriver den sociala gemenskapen som gruppträffarna erbjuder som en livlina. Dels för att de kan stötta varandra och få en möjlighet att tänka på annat än personliga problem, dels för att de får göra roliga saker tillsammans med sina barn.

Barnens situation påverkas av mammornas situation, något som också behöver beaktas i beslutfattningsprocesser och i stöd som riktas till asylsökande eller nyanlända ensamstående kvinnor med barn.

Läs mer om projektet Starka mammor – trygga barn

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: