Nordiskt samarbete om integration och inkludering

SAMMEN – Et integreringsprosjekt for ungdom

Integration av nyanlända barn och familjer

7 maj 2018

Selve nøkkelen i prosjektet er at ungdommer møtes og gjør ting sammen. Felles interesser er derfor en viktig nøkkel i det som også omtales som et «ung-til-ung» prosjekt.

Målgruppe
Ungdom som har flyktet alene til Norge.

Beskrivelse
SAMMEN-prosjektene er et samarbeid mellom kommuner, SOS-barnebyer og lokale ungdommer. Målsettingen er å bidra til at ungdom som har flyktet til Norge blir kjent med norske ungdommer – og omvendt: At norske ungdommer blir kjent med flyktninger. Et viktig poeng med prosjektet er nettopp denne gjensidigheten. Basert på interesser og ønsker dannes grupper på seks, tre norske ungdommer og tre som er nye i kommunen. I prosjektet jobber ungdommene sammen med et selvvalgt prosjekt og mot et felles mål. Gruppen har selv mulighet til å bestemme hva som skal være deres prosjekt, og de skal gjennomføre det som en gruppe. En veileder i kommunen bistår så langt det trengs. Kommunen skal tilrettelegge og motivere for at ungdommene holder sammen også etter at prosjektet er avsluttet. Som bevis på gjennomført prosjekt får ungdommene en attest utstedt av SOS-barnebyer og den aktuelle kommunen.

Forventet resultat
SAMMEN skal bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge får mulighet til å bli kjent med norsk ungdom. Slik kommer de raskest og på den mest naturlige måten inn i lokalmiljøet på sitt nye hjemsted. De får en reell mulighet til å bli en del av sosiale nettverk og få venner.

På kort sikt: Økt kontakt mellom minoritetsungdom og majoritetsungdom, utvikling av vennskap og sosialt nettverk.

På lang sikt: Inkludering og deltakelse, økt  forståelse for mangfoldet i samfunnet.

Evaluering
Prosjektet er evaluert av NTNU Samfunnsforskning. Resultatene av evalueringen visar at SAMMEN har i løpet av et drøyt år etablert vennegrupper i 16 norske kommuner. Erfaringene fra de første 16 SAMMEN-kommunene viser at det har skjedd mye på bare et år. Selv om kommunene er i forskjellige faser og aktivitetsnivået varierer, har prosjektet bidratt til at flere hundre ungdommer rundt om i landet har blitt kjent med hverandre gjennom aktiviteter.

Det er for tidlig å si noe om de langsiktige effektene, men alt tyder på at SAMMEN-prosjektet har bidratt til økt samhandling og mellom flyktninger som er nye i Norge og norsk ungdommene. Prosjektet anbefales videreført og utvidet til alle kommuner som bosetter unge flyktninger – både enslige mindreårige og flyktninger som kommer sammen med familie.

 Information og lenkar
Om Sammen

NTNU Samfunnsforskning

 

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.