Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ministerier

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Socialområdet arbejder med at realisere Naalakkersuisuts og Inatsisartuts beslutninger til at fremme velfærd og muligheder for borgerne.

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
Borgere der vil søge job, vejledning eller opkvalificering skal fremover henvende sig til Majoriaq, hvor de vil kunne modtage vejledning og få udarbejdet en handlingsplan for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, uddannelse eller et opkvalificeringsforløb. Landets samtlige Piareersarfiit og arbejdsmarkedskontorer er sammenlagte til job, vejlednings og opkvalificeringscentre, med det nye navn, Majoriaq.

Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Likestilling

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger
Afdelingen varetager det overordnede strategiarbejde på hele boligområdet, forsikring samt køb og salg af Selvstyrets ejendomme. Afdelingen repræsenterer tillige Selvstyrets ejerandele i ejerforeninger, andelsboliger m.v. og varetager Selvstyrets tilsyn med offentlige udlejningsboliger, herunder Selvstyrets ejerinteresser i forhold til Selvstyrets udlejningsboliger samt indsatsen omkring vedligehold, renovering samt sanering.

Civilsamhället

Bedre Børneliv

Kalaallit Røde Korsiat
Vores overordnede mål er at bidrage til at udsatte børn og unge i Grønland får et bedre liv. Vi ønsker at alle børn skal føle sig anerkendte og som en del af et større fællesskab. For at opnå dette, har vi opstillet det langsigtede mål, at udvikle en stærkere frivillighedskultur blandt unge under Kalaallit Røde Korsiat. De frivillige skal blive i stand til selvstændigt at identificere, udvikle og administrere sociale, støttende og forebyggende aktiviteter målrettet til og ledet af de grønlandske unge.

Nanu Børn
Nanu er en humanitær politisk/religiøst uafhængig og velgørende organisation med det formål at arbejde for at bedre vilkårene for børn, unge og deres familier i Grønland. Der samarbejdes med virksomheder og kommuner i ind og udland, som ønsker at gøre en indsats for formålet samt gennem frivillig indsats af tilknyttede frivillige hænder. Nanu vil arbejde for at støtte op initiativer og aktiviteter der kan fremme øget social ansvarlighed hos virksomheder, institutioner, privatpersoner, med henblik på at skabe tryghed og omsorg for alle børn og unge i Grønland.

Børnerettighedsinstitutionen MIO
MIO arbejder ud fra FN´s Børnekonvention og vil naturligt have fokus på børn og unge der har det svært. MIO skal være til for de mindre børn og for de unge.

Forskning

Videnscenter om Børn og Unge i Grønland
MIPI – Videnscenter om Børn og Unge arrangerer offentlige møder og debatter om relevante emner vedrørende børn og unge. Vi tilknytter forskere, ph.d.-studerende og andre til løsning af konkrete opgaver, som fx udarbejdelse af analyser og rapporter. Vi skaber grundlag og muligheder for en bredere og grundigere viden om børn og unge i Grønland.

Kommuner och regioner

De Grønlandske Kommuners Landsforeningen
Landsforeningen blev stiftet den 24. juli 1972 som et forsøg på at styrke det kommunale selvstyre og påvirke opgavefordelingen mellem stat og kommuner. Den blev således stiftet som en interesseorganisation for de grønlandske kommuner. Foreningen skulle varetage kommunernes fælles og almindelige interesser, og havde endvidere til formål at fremme samvirket mellem kommunerne, samt at bistå kommunerne i deres virksomhed.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.