Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ikon för projekt och nätverkAktuella projekt och nätverk

Nordiska ministerrådetNordisk samarbeid om integrering

Samarbeidsprogrammet er et tverrsektorielt samarbeidsprogram hvor alle sektorene i Nordisk ministerråd bidrar med initiativ og aktiviteter Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

Nordisk-britisk forskningsprogram for migration og integration

Programmet har som mål er at stimulere kundskabsmiljøerne i Norden og Storbritannien til samarbejde for på den måde at se muligheder og udfordringer ved migration og integration. Hovedformålet er at styrke nordisk og britisk forskningssamarbejde og at finansiere fremragende forskning, som har påvirkningskraft både indenfor og udenfor akademia.

Nordic platform for validation practitionersValiGuide

De nordiska länderna behöver bättre metoder för validering för att komma till rätta med obalanser på arbetsmarknaderna och få fram rätt kompetens till bristyrkena. Nu finns hjälp att få. En nordisk expertgrupp har sammanställt riktlinjer, stödmaterial och metodtips för dem som arbetar med validering.

NordregioFrom Migrants to Workers

The aim of the project is to explore the role and functions that the immigrants play in maintaining a well-functioning labour market and potentially also in the development of the local and regional labour markets. The study will pay attention both to the need for and the scale of such external labour force but also seek to identify the functions and the gaps that this external labour force fulfil.

NordregioPlanning for urban social sustainability in the Nordic countries

This project investigate existing policies that deal with social sustainability in urban areas the Nordic countries – and investigate how social sustainability is defined and used in the different national contexts. The project consists of 1) An overview of recent research on urban planning for social sustainability in the Nordic countries. 2) A comparative overview of national policies, programs or governmental investigations for social sustainability, including issues such as residential segregation, housing policies for social mixing and inclusion.

Nätverk för vuxnas lärande, NVL

NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR), som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och NMR:s prioriterade insatsområden. NVL:s arbetssätt är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, och inriktat på att förmedla och implementera NMR:s prioriteringar.

NordForskCage

Coming of Age in Exile is a large research project funded by the Nordic Research Council. CAGE have 5 research teams located at 5 Nordic partner Institutions with 20 researchers working on 6 studies and sub-studies.

Nordic Council of Ministers’ Office in EstoniaMigration and Demographic Challenges in the Nordic-Baltic Region

Migration and the movement of labour are contributing to the development of and cooperation between the Nordic countries and the Baltic States. The Nordic-Baltic region is so tightly connected that we can’t afford to ignore these threats. That’s why we’ve decided to initiate a project on migration and demographic challenges in the region.

Ikon för statistikStatistik

NordregioNordMap

NordMap är namnet på ett nordiskt kartverktyg för demografi, arbetsmarknad och tillgänglighet i de nordiska länderna. Med NordMap kan du analysera lokala och regionala utvecklingstrender samt skapa, dela och skriva ut specialanpassade kartor utan tidigare erfarenhet av kartor eller GIS.

Nordic Statistics – Nordisk innvandrings- og integrasjonsstatistikk

The Nordic Statistics database contains comparative Nordic statistics of strategic importance for the Nordic co-operation including Integration and migration, education, labour market and population.

 

Ikon för övrigtÖvrigt

Nordisk samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor, NSHF

NSHF inrättades 1986 på rekommendation av Nordiska ministerrådet. NSHF sammanträder en gång om året till ministermöte och en gång om året till möte på tjänstemannanivå. Målet är informationsutbyte mellan de nordiska länderna om migrationsfrågor.

NordregioNordic working group on demography and welfare

The Nordic working group on demography and welfare aims to form a joint Nordic platform for producing knowledge and exchanging experiences regarding the challenges and opportunities induced by the current demographic and labour-market related changes in Nordic regions and municipalities.

The Nordic Institute for Migration and Refugee policyNIM

NIM is an interdisciplinary law and policy institute engaged in research and policy development in the areas of migration, border control, cooperation with third countries, asylum and integration.

Nordic Migration ResearchNMR

Nordic Migration Research is an organisation of individuals conducting or using research related to different aspects of international migration and ethnic relations such as integration, ethnicity/race, culture, religion, marginalization, citizenship, nationalism, discrimination and racism.

Nordic Journal of Migration ResearchNJMR

Nordic Journal of Migration Research publishes high quality theoretical and empirical analyses of migratory processes, dealing with themes such as nationalism and transnationalism, ethnic relations and racism, border practices and belonging. NJMR is a double blind peer-reviewed, open access international journal that is cost free for authors and readers alike. The journal gives priority to Nordic issues, but publishes articles also from other geographical contexts.

The Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee MinorsNordURM

The network that was funded by the Nordic Research Council NordForsk. The NordURM network aims to consolidate collaboration regarding research and research training on a Nordic level. The network also intends to develop comparative research projects concerning unaccompanied refugee minors.

OsloMet – The multiethnic rural community: Exclusion or inclusion of immigrants?

Fokuset er på prosesser for inkludering og ekskludering på sentrale velferdsarenaer slik som bolig, arbeid og sivilsamfunn. For å få mer innsikt i denne typen prosesser i Norge, skal vi sammenligne forskjellige case; tre forskjellige distriktskommuner seg i mellom og med en multietnisk bydel i Oslo og et multietnisk distriktsområde i henholdsvis Sverige og Danmark.

Samarbetsorganisation för byarörelserna i NordenHela Norden ska leva

Hela Norden ska leva är en samarbetsorganisation vars syfte är att stödja och befrämja all verksamhet som är ägnad att utveckla och vitalisera goda och livskraftiga levnadsförhållanden på landsbygden i de nordiska länderna.

SoCentralNordisk inkubator for samfunnsinnovasjon

Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon samler mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, byutvikling, integrering, velferd, utdanning og nye finansieringsmodeller. Medlemmene er både etablerte og nyoppstartede virksomheter og kommer fra privat, offentlig og frivillig sektor.

Migration and mobility – living next door to Nordics

This podcast gives an insight on the main reasons for migration and mobility across borders, how has mobility across borders developed in the Nordic-Baltic region during last 2 decades, what are the main challenges and why is it useful to support cross-border labour mobility, how do various migration policies influence cross-border mobility and what are the possible economic effects of migration.

https://soundcloud.com/user-219887628/migration-and-mobility-living-next-door-to-nordics

Följ oss på sociala medier: