Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Aktuella projekt och nätverk

Nordiska ministerrådetNordisk samarbeid om integrering
Samarbeidsprogrammet er et tverrsektorielt samarbeidsprogram hvor alle sektorene i Nordisk ministerråd bidrar med initiativ og aktiviteter Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

Nordic platform for validation practitionersValiGuide
De nordiska länderna behöver bättre metoder för validering för att komma till rätta med obalanser på arbetsmarknaderna och få fram rätt kompetens till bristyrkena. Nu finns hjälp att få. En nordisk expertgrupp har sammanställt riktlinjer, stödmaterial och metodtips för dem som arbetar med validering.

NordregioFrom Migrants to Workers
The aim of the project is to explore the role and functions that the immigrants play in maintaining a well-functioning labour market and potentially also in the development of the local and regional labour markets. The study will pay attention both to the need for and the scale of such external labour force but also seek to identify the functions and the gaps that this external labour force fulfil.

NordregioPlanning for urban social sustainability in the Nordic countries
This project investigate existing policies that deal with social sustainability in urban areas the Nordic countries – and investigate how social sustainability is defined and used in the different national contexts. The project consists of 1) An overview of recent research on urban planning for social sustainability in the Nordic countries. 2) A comparative overview of national policies, programs or governmental investigations for social sustainability, including issues such as residential segregation, housing policies for social mixing and inclusion.

NordregioSocial Green – Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector
The Social Green project intends to address the issue of green social housing in order to contribute to reduce the GHG emissions as well as to reduce the fuel poverty indicators in EU regions towards a lower carbon economy.

NordregioSEMPRE
SEMPRE promotes empowerment in social service provision in rural areas of the Baltic Sea Region (BSR). Social service providers such as welfare and public sector organisations, NGOs and social enterprises are encouraged and enabled to involve end-users – namely members of disadvantaged groups such as single parents, the elderly or migrants – in the development and delivery of social services.

NordregioRELOCAL (Resituating the local in cohesion and territorial development)
Location matters. Where one is born and raised (still) determines to a considerable extent one’s opportunities and constrictions and it also impacts on one’s personality. After a long period of catching-up for most of the disadvantaged regions, inequalities among regions within Member States are now growing again.

NordregioSocial Innovation (SI) in local development in the Nordic countries and Scotland
This project investigates the role of Social Innovation (SI) and how it can respond to the challenges facing rural and remote regions in Nordic countries. These regions are facing continuing rural-urban migration, which not only accentuates sparsity but also distorts the age, gender and socio-economic balance by depleting the population of young, well-educated and economically active people.

Nätverk för vuxnas lärande, NVL
NVL är ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande som Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, administrerar på uppdrag av Nordiska Ministerrådet (NMR), som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande och fokuserar på tvärsektoriellt samarbete och NMR:s prioriterade insatsområden. NVL:s arbetssätt är både starkt kopplat till miljöerna inom vuxnas lärande och deras intresse, och inriktat på att förmedla och implementera NMR:s prioriteringar.

Kulturkontakt NordKulturens och civilsamhällets roll som integrationsarena
Kulturkontakt Nord är en officiell nordisk kulturinstitution. Organisationen administrerar tre nordiska stödprogram, bedriver ett nordiskt kulturcentrum och bibliotek i centrala Helsingfors samt arrangerar nordiska kulturevenemang. Verksamheten skapar fysiska, ekonomiska och digitala rum för nordisk kultur.

Kulturanalys Norden
Kulturanalys Norden tar fram statistik och andra kunskapsunderlag som är av relevans för den nordiska kulturpolitiken. Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet. Värdinstitution är Myndigheten för kulturanalys. Uppdraget är att ta fram kunskapsunderlag som är till nytta för beslutsfattare som vill utveckla den nordiska kulturpolitiken och stärka det nordiska kulturlivet.

NordForskCage
Coming of Age in Exile is a large research project funded by the Nordic Research Council. CAGE have 5 research teams located at 5 Nordic partner Institutions with 20 researchers working on 6 studies and sub-studies.

Nordic Council of Ministers’ Office in EstoniaMigration and Demographic Challenges in the Nordic-Baltic Region
Migration and the movement of labour are contributing to the development of and cooperation between the Nordic countries and the Baltic States. The Nordic-Baltic region is so tightly connected that we can’t afford to ignore these threats. That’s why we’ve decided to initiate a project on migration and demographic challenges in the region.

Nordic Council of Ministers’ Office in LithuaniaFostering refugee integration at the local level
The project ’Fostering refugee integration at the local level, creating intersectional cooperation network between municipalities and nongovernmental organisations’ comprises the activities that will build the competence and capacity in the municipalities to participate into refugee integration related processes by creating intersectional coordination structure, which will encompass nongovernmental organisations and local governments.

Statistik

NordregioNordMap
NordMap är namnet på ett nordiskt kartverktyg för demografi, arbetsmarknad och tillgänglighet i de nordiska länderna. Med NordMap kan du analysera lokala och regionala utvecklingstrender samt skapa, dela och skriva ut specialanpassade kartor utan tidigare erfarenhet av kartor eller GIS.

Nordic Statistics – Nordisk innvandrings- og integrasjonsstatistikk
The Nordic Statistics database contains comparative Nordic statistics of strategic importance for the Nordic co-operation including Integration and migration, education, labour market and population.

Nordisk statistik om jämställdhetNordiska jämställdhetsindikatorer
Nordisk statistik om jämställdhet mellan män och kvinnor i Norden. Webbplatsen ger dig också fri tillgång till Nordisk statistikbank. Här kan du ladda ner data och skapa grafik till dina egna analyser.

Övrigt

Nordisk samrådsgrupp på hög nivå i flyktingfrågor, NSHF
NSHF inrättades 1986 på rekommendation av Nordiska ministerrådet. NSHF sammanträder en gång om året till ministermöte och en gång om året till möte på tjänstemannanivå. Målet är informationsutbyte mellan de nordiska länderna om migrationsfrågor.

NordregioNordic working group on demography and welfare
The Nordic working group on demography and welfare aims to form a joint Nordic platform for producing knowledge and exchanging experiences regarding the challenges and opportunities induced by the current demographic and labour-market related changes in Nordic regions and municipalities.

The Nordic Institute for Migration and Refugee policyNIM
NIM is an interdisciplinary law and policy institute engaged in research and policy development in the areas of migration, border control, cooperation with third countries, asylum and integration.

Nordic Migration ResearchNMR
Nordic Migration Research is an organisation of individuals conducting or using research related to different aspects of international migration and ethnic relations such as integration, ethnicity/race, culture, religion, marginalization, citizenship, nationalism, discrimination and racism.

Nordic Journal of Migration ResearchNJMR
Nordic Journal of Migration Research publishes high quality theoretical and empirical analyses of migratory processes, dealing with themes such as nationalism and transnationalism, ethnic relations and racism, border practices and belonging. NJMR is a double blind peer-reviewed, open access international journal that is cost free for authors and readers alike. The journal gives priority to Nordic issues, but publishes articles also from other geographical contexts.

The Nordic Network for Research Cooperation on Unaccompanied Refugee MinorsNordURM
The network that was funded by the Nordic Research Council NordForsk. The NordURM network aims to consolidate collaboration regarding research and research training on a Nordic level. The network also intends to develop comparative research projects concerning unaccompanied refugee minors.

Høgskolen i Oslo og AkershusThe multiethnic rural community: Exclusion or inclusion of immigrants?
Fokuset er på prosesser for inkludering og ekskludering på sentrale velferdsarenaer slik som bolig, arbeid og sivilsamfunn. For å få mer innsikt i denne typen prosesser i Norge, skal vi sammenligne forskjellige case; tre forskjellige distriktskommuner seg i mellom og med en multietnisk bydel i Oslo og et multietnisk distriktsområde i henholdsvis Sverige og Danmark.

Samarbetsorganisation för byarörelserna i NordenHela Norden ska leva
Hela Norden ska leva är en samarbetsorganisation vars syfte är att stödja och befrämja all verksamhet som är ägnad att utveckla och vitalisera goda och livskraftiga levnadsförhållanden på landsbygden i de nordiska länderna.

SoCentralNordisk inkubator for samfunnsinnovasjon
Nordisk inkubator for samfunnsinnovasjon samler mennesker som jobber med nye løsninger innen områder som helse, miljø, byutvikling, integrering, velferd, utdanning og nye finansieringsmodeller. Medlemmene er både etablerte og nyoppstartede virksomheter og kommer fra privat, offentlig og frivillig sektor.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.