Nordic co-operation on integration and inclusion

Ikon för civilsamhälletCivilsamhället

Bedre Børneliv

Kalaallit Røde Korsiat

Vores overordnede mål er at bidrage til at udsatte børn og unge i Grønland får et bedre liv. Vi ønsker at alle børn skal føle sig anerkendte og som en del af et større fællesskab. For at opnå dette, har vi opstillet det langsigtede mål, at udvikle en stærkere frivillighedskultur blandt unge under Kalaallit Røde Korsiat. De frivillige skal blive i stand til selvstændigt at identificere, udvikle og administrere sociale, støttende og forebyggende aktiviteter målrettet til og ledet af de grønlandske unge.

Nanu Børn

Vi er en forening baseret på frivilligt arbejde og med indsatser i hele landet. Alle arbejder ulønnet og vi er frie af religiøse og politiske overbevisninger.

Børnerettighedsinstitutionen MIO

MIO arbejder ud fra FN´s Børnekonvention og vil naturligt have fokus på børn og unge der har det svært. MIO skal være til for de mindre børn og for de unge.

Ikon för forskningForskning

Videnscenter om Børn og Unge i Grønland

MIPI – Videnscenter om Børn og Unge arrangerer offentlige møder og debatter om relevante emner vedrørende børn og unge. Vi tilknytter forskere, ph.d.-studerende og andre til løsning af konkrete opgaver, som fx udarbejdelse af analyser og rapporter. Vi skaber grundlag og muligheder for en bredere og grundigere viden om børn og unge i Grønland.

Follow us on social media: