Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Ansøgning om midler til projekter om integration

De nordiske samarbejdsministre har i foråret 2016 besluttet, at det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere skal prioriteres højt. Dette er udmøntet i et samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere. I 2020 besluttede samarbejdsministrene at forlænge programmet til og med 2024.

Der er i den forbindelse afsat en pulje til finansiering af projekter i de nordiske lande Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island samt de tre selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

Vision 2030 og dets strategiske prioriteringer

Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030.  Dette skal ske gennem følgende tre strategiske prioriteringer

  • Et grønt Norden – Sammen vil vi fremme en grøn omstilling af vores samfund og arbejde for kuldioxidneutralitet og en bæredygtig cirkulær og biobaseret økonomi.
  • Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration.
  • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd

Integrationsprogrammet er først og fremmest koblet til målene for de strategiske prioriteringer om et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. For at realisere disse to prioriteringer kræves tilstrækkelig med arbejdskraft med de rette kompetencer som kan imødekomme arbejdsmarkedets behov. Det kræves også at en høj andel af befolkningen er i stabilt arbejde og kan forsørge sig selv. Ligeledes kræves det at flygtninge og indvandrere bliver aktive samfundsborgere med vægt på inklusion, ligestilling og ikke diskrimination, hvorved den nordiske sammenhængskraft styrkes.

I programperioden for 2022 til 2024 vil der primært blive fokuseret på udfordringer og løsninger relateret til uddannelse og arbejdsmarked.

Formål

Formålet med samarbejdsprogrammet er at understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

For at opnå det overordnede hovedmål indeholder det nye program blandt andet en række delmål:

  • Sprede og dele nordisk viden og erfaringer om integration
  • Bringe de instanser og aktører sammen, som i Norden arbejder med integration, herunder ministerier, styrelser, myndigheder, regioner, kommuner, praktikere, eksperter og civilsamfund
  • Støtte igangværende integrationsarbejde i landene

I samarbejdsprogrammet indgår endvidere etablering af en viden – og informationsenhed ved Nordens Velfærdscenter i samarbejde med Nordregio, som begge er nordiske institutioner i Stockholm. Herudover indgår der i programmet et større forskningsprojekt om integration og en styrkelse af det politiske samarbejde i Nordisk Ministerråd om integrationsspørgsmål.

Frister

Midlerne for 2021 er nu uddelt. Ny frist for ansøgninger til puljen i 2022 er lørdag den 30. april.

Ansøgningen sendes til projektmedarbejder Anna-Maria Mosekilde med kopi til koordinator Irma Munck:

Ansøgningsdokumenter findes ved at følge linket nedenfor.

Följ oss på sociala medier: