Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Nordisk Ministerråd inviterer eksperter med migrantbaggrund til at bidrage med faglig viden om centrale integrationsspørgsmål.

 • Din deltagelse er vigtig for et styrket og mangfoldigt perspektiv på, hvad der skal til for at sikre vellykket integration af nye borgere i Norden.
 • Du har viden om integration af flygtninge og indvandrere og er selv migreret til et nordisk land.
 • Du vil bidrage til et styrket vidensgrundlag og målgruppeperspektiv i det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere.
 • Du skal deltage i to årlige netværksmøder og i samarbejde med Nordisk Ministerråd dele din viden med øvrige nordiske fora på integrationsområdet.

Baggrund

I 2016 besluttede de nordiske samarbejdsministre at oprette et nordisk samarbejdsprogram for integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden. Aktiviteter under programmet indbefatter netværkssamarbejde mellem nordiske myndigheder og civilsamfundsaktører om emner som sprog, nyankomne børn og unge, arbejdsmarkedsintegration med mere. Programmet støtter desuden vidensdeling på nordiske konferencer, seminarer og workshops og formidling af ny forskning på området. Eksempler herpå kan ses hos her på vores hjemmeside som formidler viden om integration af flygtninge og indvandrere under integrationsprogrammet. Integrationsprogrammet fokuserer både på strukturel og kulturel integration og supplerer øvrige sektorer som arbejdsmarked, uddannelse samt social- og sundhedsområdet med den nyeste viden på integrationsområdet.

Et socialt bæredygtigt Norden

Samarbejdsprogrammet understøtter realiseringen af det nordiske samarbejdes vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod 2030 og bidrager særligt til følgende strategiske prioritering:

 • Et socialt bæredygtigt Norden – Sammen vil vi fremme en inkluderende, ligestillet og sammenhængende region med fælles værdier og styrket kulturudveksling og velfærd.

For at sætte handling bag ordene har Nordisk Ministerråd udarbejdet en handlingsplan for perioden 2021-2024. Handlingsplanen er opdelt i 12 overordnede målsætninger, og den er det styrende dokument for hele Nordisk Ministerråds virksomhed i perioden 2021-2024.

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030 i perioden 2021-2024.

Ambitionen med ekspertforummet er en tættere dialog med nye nordboere, som ønsker at bidrage til visionen, og særligt de målsætninger der er relevante for gennemførelsen af det nordiske samarbejdsprogram for integration af flygtninge og indvandrere.

Deltagelse

Med din ekspertviden og migrantbaggrund vil du bidrage til:

 • Et velunderbygget og mangfoldigt vidensgrundlag til det videre nordiske samarbejde om integration.
 • Et samlet nordisk perspektiv på integration af flygtninge og indvandrere, som bygger ovenpå lignende nationale fora.
 • At Nordisk Ministerråds integrationsprogram får bedre mulighed for at integrere et målgruppeperspektiv i det videre arbejde med integration af flygtninge og indvandrere.

Nordisk Ministerråd vil invitere til to årlige virtuelle møder med vægt på netværksskabelse, tematiske drøftelser og orientering om aktuelle sager i regi af integrationsprogrammet.

Ekspertforummet vil desuden, efter behov, blive inviteret til dialog med de ansvarlige for Nordisk Ministerråds integrationsprogram og den tilknyttede referencegruppe, bestående af repræsentanter fra de nordiske ministerier med ansvar for integration. Her vil der blive mulighed for at bidrage med perspektiver til integrationsprogrammets gennemførelse vedr. operationelle, tematiske og strategiske spørgsmål.

Ekspertforummet vil bestå af to repræsentanter fra hvert af de nordiske lande samt Grønland, Færøerne og Åland. Ekspertforummet nedsættes for en treårig periode og vælger en forperson for ekspertgruppen for en periode på et år, som repræsenterer samme land som det gældende formandskab i Nordisk Ministerråd. Forpersonen vil koordinere med Nordisk Ministerråd vedrørende dagsordenen, og mødes i første kvartal med Nordisk Ministerråd og en referencegruppe tilknyttet integrationsprogrammet for planlægning af årets aktiviteter. Nordisk Ministerråd agerer sekretariat for ekspertforummet og skriver referat fra møderne. Deltagelse i ekspertforummet sker på frivillig basis uden økonomisk kompensation. Nordisk Ministerråd kompenserer i særlige tilfælde for rejserelaterede udgifter.

Kriterier

Som medlem af ekspertgruppen skal du

 • repræsentere en organisation, som arbejder med integration, eller deltage som individuel ekspert på et område, der har relevans for integration af flygtninge og indvandrere.
 • have viden om et eller flere af følgende områder: arbejdsmarked, uddannelse, social- og sundhed, ligestilling, demokrati og medborgerskab, segregering.
 • være født udenfor Norden og være migreret til et nordisk land.
 • mestre et nordisk sprog og/eller engelsk flydende.

Ansøgning og udvælgelse

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskema (dansk, English) med information om:

 1. Uddannelsesmæssig baggrund og nuværende stilling.
 2. Tematisk viden om integration af flygtninge og indvandrere.
 3. Motivation for at blive medlem af det nordiske ekspertforum.

Referencegruppen, som er tilknyttet integrationsprogrammet, vil udvælge medlemmerne til ekspertforummet og i udvælgelsesprocessen sikre diversitet i forhold til ekspertiseområde, alder, oprindelsesland/nyt hjemland og køn.

Ansøgningsprocessen for ekspertforummet finder sted i perioden 1.7.2021 – 31.8.2021 Udvælgelsesprocessen forventes at være afsluttet 15.9.2021

Följ oss på sociala medier: