Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Skolförberedande program och utökat hembesök för förstagångsföräldrar

Den 15 mars 2018 höll expertgruppen för området Tidiga insatser sitt andra möte. Vid mötet presenterades flera exempel från de nordiska länderna på verksamma insatser för nyanlända familjer och barn.

Vid mötet berättade Pia Rosengård-Andersson från Folkhälsan i Finland, om FHille, ett skolförberedande program som riktar sig till familjer som vill vara förberedda på de utmaningar barnet möter i skolan. Folkhälsan utvecklar nu även FHille-programmet så att det också kan anpassas till invandrarfamiljer. På så sätt hoppas Folkhälsan kunna stöda invandrarföräldrar att hjälpa sina barn till en bättre skolstart.

Expertgruppen fick även besök av Susanne Hagelbäck, projektledare och arbetar på Hälso- och sjukvårds-förvaltningen och Anneli Martilla, forskare Karolinska institutet som berättade om Rinkebyprogrammet som pågått sedan 2013 och är ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. Programmet bygger på ett strukturerat samarbete mellan förebyggande socialtjänst och barnhälsovården. Alla förstagångsföräldrar vid Rinkeby BVC erbjuds sex hembesök av BVC-sjuksköterska och föräldrarådgivare från socialtjänsten när barnet är 2-15 månader. Hembesöken innehåller bland annat samtal om barns utveckling och föräldraskap och information om det svenska samhällssystemet.

Under expertgruppsmötet presenterades flera exempel från de nordiska länderna: Tillsammans för barn som flytt, Rätt att veta från Sverige, Sammen från Norge, En tryg fødsel, Ud på gulvet från Danmark samt Child friendly spaces (CFS) från Finland.

 

Följ oss på sociala medier: