Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Nøkkelord: Unge


Velferdspolitikk

2025

Nordisk samarbeid om barn og unges muligheter for deltakelse og utvikling i kjølvannet av covid-19 pandemien

Det er behov for å få mer kunnskap om hvordan vi i Norden har ivaretatt barn o [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2021

Barn, unge og deltakelse

Funksjonshemmede barn og unge har rett til å delta i samfunnet på like vilkår [...]

Fullført

Fullført

Integrering

2020

Helse og trivsel blant enslige mindreårige asylsøkere i Norden

Forskningsinstitusjoner, universiteter og frivillige organisasjoner har forsket [...]

Fullført

Fullført

Integrering

2020

Nyankomne barn og unge i Norden

Integreringen av barn, unge og familier som har kommet som flyktninger til de n [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2019

Endrede drikkevaner blant unge og eldre i Norden

Både blant unge og eldre innbyggere i Norden har det de siste årene skjedd sto [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2019

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2018

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

Med det här projektet vill vi bidra till att de nordiska länderna utvecklar oc [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2015

Tidiga insatser för sårbara familjer

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att för [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2015

Nordens barn – fokus på barn i fosterhem

Nordens välfärdscenter har arbetat med projektet Nordens barn - fokus på barn [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2015

Barnfattigdom

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala fr [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2014

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbä [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2014

Inkludering på arbetsmarknaden för utsatta grupper

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velf [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2012

Nordisk bank av kunnskap om skole-dropouts

Kunskapsbanken.org har samlet beste praksis og eksempler for å hindre skolegang [...]

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR