Nøkkelord: Unge


Velferdspolitikk

2025

Nordisk samarbeid om barn og unges muligheter for deltakelse og utvikling i kjølvannet av covid-19 pandemien

Det er behov for å få mer kunnskap om hvordan vi i Norden har ivaretatt barn o [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2021

Barn, unge og deltakelse

Funksjonshemmede barn og unge har rett til å delta i samfunnet på like vilkår [...]

Fullført

Fullført

Integrering

2020

Helse og trivsel blant enslige mindreårige asylsøkere i Norden

Forskningsinstitusjoner, universiteter og frivillige organisasjoner har forsket [...]

Fullført

Fullført

Integrering

2020

Nyankomne barn og unge i Norden

Integreringen av barn, unge og familier som har kommet som flyktninger til de n [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2019

Endrede drikkevaner blant unge og eldre i Norden

Både blant unge og eldre innbyggere i Norden har det de siste årene skjedd sto [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2019

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2018

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

Med det här projektet vill vi bidra till att de nordiska länderna utvecklar oc [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2015

Tidiga insatser för sårbara familjer

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att för [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2015

Nordens barn – fokus på barn i fosterhem

Nordens välfärdscenter har arbetat med projektet Nordens barn - fokus på barn [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2015

Barnfattigdom

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala fr [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2014

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbä [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2014

Inkludering på arbetsmarknaden för utsatta grupper

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velf [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2012

Nordisk bank av kunnskap om skole-dropouts

Kunskapsbanken.org har samlet beste praksis og eksempler for å hindre skolegang [...]

Følg oss på sosiale medier: