Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Det er ikke kun en syndebukk

Folkehelse

10 mar 2016

Ensformige synsvinkler og personlige meninger kjennetegner diskusjonen rundt forslaget i parlamentet om salg av alkohol i matvarebutikker i Island. De som stötter forslaget har lettere tilgang til mediene enn de som er i mot. Dette framkom i talen som Rafn M. Jónsson holdt på et möte i Nordens Hus om medienes ansvar. Jónsson er prosjektleder i det islandske helsedirektoratet.

Diskusjonen i massemediene om alkoholsalget i matvarebutikkene kommer etter et forslag som nå er til behandling i parlamentet. Dette var temaet på et seminar som var arrangert av Nordens välfärdscenter, den 8. mars i Reykjavik. Representanter fra helsevesenet, massemediene og Islands Universitet deltok i diskusjonen. Konklusjonen på mötet var at alle, både myndigheter, eksperter i folkehelse og mediefolk trengte å skjerpe seg etter det som ble kalt en ensidig diskusjon. Det er altså ikke bare en syndebukk.

Jónsson understreket at folket i landet hadde egentlig ingen anelse om  konsekvensene av å åpne for alkoholsalg i matvarebutikkene. Etter hans mening ville åpningen  være en gigantisk forandring. Blir forslaget til lov, kan butikkeierne ha vin og öl hvor som helst i butikken. Det er bare de sterke drikkevarene som blir overvåket og avgrenset i fölge forslaget. Han klaget over å snakke för döve örer når han henvender seg til mediene.

Faglige regler

Ólöf Skaftadóttir, journalist i Fréttablaðið og Ingibjörg Rósa Björnsdóttir, adjunkt i journalistikk ved Islands Universitet sa at mediene prövde å arbeide etter faglige regler. De sa at de ikke oppfattet diskusjonen like ensformig som talsmannen fra helsemyndighetene.

Björnsdóttir sa deriomot at det manglet kritisk diskusjon om saken og at mediene burde lete etter argumenter fra institusjoner og spesialister i Island og andre land om langtidspåvirkningen av å gjöre alkoholsalg friere enn det er i dag. Hun sa at hun savnet flere fakta og önsket færre personlige meninger fra dem som har interesse i saken.

I diskusjonen fremkom at tidspress er et stort problem i islandske medier. Skaftadóttir innrömmet at mediefolk burde skjerpe seg når de skriver om denne saken. ”Vi leter etter titler som selger og må ta vårt arbeid mer alvorlig”, sier Skaftadóttir.

Fagfolk kunne være mer aktive

Jóna Margrét Ólafsdóttir, lektor  i sosionomutdanningen ved Islands Universitet, sier at fagfolk kunne være mer aktive i å formidle fakta om alkoholbruk og andre stoffer til medier. Flere eksperter burde involveres i diskusjonen på faglig grunnlag. Hun klaget over overfladisk journalistikk som gjör at fagfolk vegrer seg for å samarbeide med mediene. Hun sa at universitetsmiljöet har mye materiale og mange forskningsprosjekter som bekrefter at lettere tilgang til alkohol og andre rusmidler har omfattende negativ effekt. Hun mente at mediene skulle bruke denne kunnskapen og viderebringe den til almenheten.

Guðrún Hálfdánardóttir, journalist, var möteleder. Hun klaget ved slutten av mötet over at ingen fra parlamentet var mött fram og ingen av dem som stötter salget av rusmidler var tilstede for å delta i diskusjonen.

Seminariet är en del av Nordens välfärdscenters nordiska turné “Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna”.

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR