Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
Välj land:

Island

Begreb

Begrebet ”negativ social kontrol” er hverken udbredt blandt myndigheder eller praktikere i Island. Begrebet ”æresrelateret vold” er dog mere udbredt, og man finder indenfor de sidste par år enkelte sager om æresrelateret vold. Der er således mindre fokus på negativ social kontrol og æresrelateret vold i Island sammenlignet med de andre nordiske lande. Blandt størstedelen af myndigheder og praktikere behandles problemstillingen som vold i nære relationer eller vold mod kvinder generelt.

Strategier og nationale handlingsplaner

Der findes ikke nationale strategier, der specifikt adresserer negativ social kontrol og æresrelateret vold i Island. Der eksisterer dog nationale strategier, som indirekte kan relatere til en indsats mod negativ social kontrol og æresrelateret vold.

Eksempler på lovgivning

Den islandske lov findes der ikke specifikke love om negativ social kontrol og æresrelateret vold. I straffeloven fremgår der bestemmelser om fysisk overfald og overtrædelse af personlig frihed, som æresrelateret vold formentlig vil høre under.

En specifik bestemmelse, der forbyder tvangsægteskaber blev indført i islandsk strafferet i 2016. På samme tid blev der vedtaget en specifik bestemmelse, der kriminaliserer vold i hjemmet. Vedtagelsen af disse to bestemmelser i straffeloven var en del af forberedelsen af Islands ratificering af Istanbulkonventionen. Bestemmelsen om vold i hjemmet findes i Islands straffelov under artikel 218b og tvangsægteskab i artikel 225 under stk. 2.

Nationale organisering

I Island findes der ingen nationale styringsmodeller, der specifikt adresserer negativ social kontrol og æresrelateret vold. Ej heller findes der kompetence- og ekspertteam på strategisk niveau eller praksisniveau, der har specifikt fokus på negativ social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller kønslemlæstelse.

Der er nedsat en tværministeriel styregruppe, der har til formål at implementere handlingsplanen for sexforbrydelser: Um meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins. Tillögur um aðgerðir 2018–2022.

Mere information

Ideas and suggestions of the Icelandic Red Cross on the formulation of an action plan in immigration issues for the years 2020-2024 according to the Immigration Affairs Act

Icelandic Human Rights Centre

Följ oss på sociala medier: