Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
Välj land:

Finland

Begreb

Negativ social kontrol og æresrelateret vold er problemstillinger, der for nylig har fundet vej ind på den politiske dagsorden i Finland. Det gælder i højere grad æresrelateret vold end negativ social kontrol. Dog mangler der stadig en bredere formel anerkendelse af og opmærksomhed på problematikkerne på det strategiske niveau. Det ser dog ud til at ændre sig i fremtiden, da myndighederne i skrivende stund har fokus på at gøre problemerne mere synlige ved fx at inkorporere tiltag mod æresrelateret vold i officielle strategier. Der mangler derudover en bredere anerkendelse af og opmærksomhed på problematikkerne hos fagprofessionelle i kommuner, der til dagligt møder borgerne.

På det strategiske niveau og i den politiske debat italesættes og håndteres æresrelateret vold som en del af vold i nære relationer og/eller vold mod kvinder. Den æresrelaterede vold er ikke et separat fokusområde.

Strategier og nationale handlingsplaner

I programmet för bekämpning av våld mot kvinnor betonas vikten av att ingripa i digitalt våld och hedersrelaterat våld:
Programmet för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023

Plan för genomförande av Istanbulkonventionen 2018–2021

Eksempler på lovgivning

I Finland er der ikke specifikke lovgivninger inden for negativ social kontrol og æresrelateret vold, men nogle former for tilknyttede praksisser anses som ulovlige og strafbare. Det er dog muligt at straffe æresrelateret vold gennem den generelle lovgivning. Der findes ikke en specifik kriminalisering af kønslemlæstelse og tvangsægteskaber.

Ideologien bag den finske lov er, at al lovgivning som standard er kønsneutralt. Årsagen er, at lovgivningen sigter mod at yde lige beskyttelse uanset den udsattes køn, og at loven er bredt defineret for at undgå specifikke lovgivninger. Det debatteres dog i øjeblikket, om de finske love på dette område skal opdateres, så de bliver mere specifikke og dermed også kommer til at ligne tilsvarende lovgivning i fx Norge, Sverige og Danmark.

Tvångsäktenskap och dess straffrättsliga påföljder

Nationale organisering

Der findes ikke en organisationsmodel på det nationale myndighedsniveau, der udelukkende håndterer problematikker med negativ social kontrol og æresrelateret vold. Dog findes der nogle organisatoriske modeller på nationalt niveau, som relaterer sig til vold i nære relationer generelt, og hvor æresrelateret vold falder ind under.

På baggrund af Istanbulkonventionens § 10 har Finland etableret en national koordineringsgruppe mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Social- og sundhedsministeriet har ansvaret for koordineringsgruppen, hvor Instituttet for Sundhed og Velfærd, Uddannelses- og Kulturministeriet, Indenrigsministeriet og politiet også indgår. 

Mere information

Specialunderstöd för verkställande av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor

Violence and conceptions of honour – Summary of the study report on honour-based violence and measures for intervention in Finland

Plan för genomförande av Istanbulkonventionen 2018–2021

Följ oss på sociala medier: