Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering
Välj land:

Danmark

Begreb

En æresrelateret konflikter defineres som ”konflikter, der opstår inden for nære familiære relationer, og hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Familiens ære er knyttet til en opfattelse af familien som en samlet enhed – et fællesskab, hvor den enkeltes handlinger påvirker hele familien og dens ære.”

Negativ social kontrol i forhold til æresrelaterede konflikter defineres som ”handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Det kan f.eks. være kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, sociale relationer, valg af ægtefælle eller retten til at bestemme over egen krop.”

Definitioner af æresrelaterede konflikter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Strategier og nationale handlingsplaner

En national handlingsplan adresserede emner som tvangsægteskab i 2003, mens den første handlingsplan mod æresrelaterede konflikter blev lanceret i 2012 og blev suppleret af endnu én i 2016, hvor negativ social kontrol indgik. Den nyeste handlingsplan er karakteriseret ved særligt at have fokus på at understøtte og udvikle fagprofessionelle kompetencer og at forebygge fænomenerne i forhold til børn, unge, voksne og forældre i risikozonen. Derudover er der fokus på indgribende initiativer med særligt fokus på unge.

National handlingsplan – Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Eksempler på lovgivning

Lovgivningen på området adresserer negativ social kontrol og æresrelateret vold eksplicit og har derudover kriminaliseret mange relaterede handlinger, herunder tvangsægteskaber, børneægteskaber, kønslemlæstelse af piger og kvinder og såkaldte genopdragelsesrejser.

Her kan du få overblik over den mest relevante lovgivning i relation til personer udsat for æresrelaterede konflikter

Nationale organisering

Den nationale organisering af indsatsen mod negativ social kontrol og æresrelateret vold er tværsektoriel, og Udlændinge- og Integrationsministeriet har, sammen med Styrelsen for Integration og International Rekruttering, ansvaret for koordinering af gennemførsel af initiativer fra handlingsplanerne, hvor der også samarbejdes med NGO’er. Derfor eksisterer der også en række koordineringsgrupper mellem nationale myndigheder. Siden 2016 har nationale myndigheder haft et øget fokus på at styrke rådgivning og vejledning til kommunerne, der i sidste ende træffer beslutninger i forhold til borgerne.

Mere information

Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Videnskortlægning om æresrelaterede konflikter

Följ oss på sociala medier: