Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

Finland

I Finland definieras en dryck som alkohol om volymprocenten överstiger 1,2.
Landet har varit EU-medlem sedan 1995.

Genom att begränsa tillgängligheten på alkohol har den finländska alkoholpolitiken strävat efter att hålla konsumtionen i Finland på en låg nivå.

Då Finland blev medlem i EU 1995 tvingades landet revidera sin alkoholpolitik. Bland annat infördes nya liberalare regler för produktion, import och export. Då grannlandet Estland år 2004 blev medlem i EU slopades resandeinförselkvoterna för eget bruk. För att motverka ett ”spritrally” över Östersjön sänktes den finländska alkoholskatten rejält vilket ledde till en ytterligare ökad alkoholkonsumtion. Sedan 2008 har alkoholskatten höjts flera  gånger av folkhälso- och skattepolitiska skäl.

Alkoholhaltiga drycker på över 5,5 volymprocent säljs i monopolhandelskedjan Alkos butiker. 2022 fanns det 373 Alko-affärer runtom i Finland, och 150 uthämtningsplatser. Enligt en gallupundersökning år 2022 anser 55 % av befolkningen att Alko och dess ensamrätt till att sälja produkter starkare än 5,5 volym procent är ett effektivt sätt att begränsa alkoholrelaterade skador.

Kommunen ansvarar för organiseringen av det förebyggande rusmedelsarbetet, men får i och med den nya lagen handledning och stöd av regionförvaltningsverken och Institutet för hälsa och välfärd, THL.

En ny lag om alkoholreklam trädde i kraft i början av år 2015. I och med lagreformen blev det förbjudet att göra reklam för svaga alkoholdrycker på allmänna platser, så som busshållplatser och reklamtavlor. Också alkoholreklam i sociala medier är förbjuden. Alkoholreklam på idrottsevenemang och konserter är däremot tillåten. Sedan tidigare är det förbjudet att marknadsföra starka alkoholdrycker i Finland.

Finland fick en ny alkohollag 2018. Den innebar bland annat att matbutiker fick lov att sälja alkoholhaltiga drycker upp till 5,5 volymprocent (istället för tidigare 4,7 volymprocent) och att styrkan på drycker som räknas som alkoholdrycker sänktes från 2,8 volymprocent till 1,2.

I stora drag har alkoholkonsumtionen sjunkit i Finland sedan år 2007. År 2021 var totalkonsumtionen 9,0 liter ren alkohol per invånare 15 +, vilket är en minskning på 3 % sedan året innan. Effekterna av Coronapandemin syns i minskad införsel från utlandet.

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR