FILTRERA:
  • Typ
  • Ämne
  • År
  • Land
  • Språk
  • Nyckelord

Nordisk alkoholfakta


Här finns information om konsumtionstrender, statistik och en sammanfattning av de nordiska ländernas alkoholpolitik. Befolkningsmängderna är från den 1 januari 2018 och uppgifterna är senast uppdaterade i slutet av 2018.


Sverige

Invånare: 10,1 miljoner
EU-medlem sedan 1995

De höga skatterna har alltid varit en av hörnstenarna i Sveriges alkoholpolitik, men deras betydelse och effekt har successivt minskat i och med bland annat de höga införselkvoterna av alkohol från andra EU-länder. EG-domstolen upphävde i samband med det så kallade Rosengren-målet (2007) förbudet att importera alkohol för eget bruk, exempelvis via nätet. Förbudet gällde privatpersoner.
Sverige har alkoholmonopol, Systembolaget.

Reklam för alkohol med upp till 15 volymprocent alkohol är tillåten i tryckt media. Enligt alkohollagen är det förbjudet att rikta marknadsföring till barn och unga under 25 år. Alkoholreklam får bara visa produkten och inte kopplas till personer eller livsstil och 20 procent av annonsen bör innehålla en varningstext.

Alkoholreklam är förbjuden i radio och tv, men svenska tv-kanaler som sänder från Storbritannien och Nederländerna kan kringgå den svenska lagstiftningen. Det finns generella regler för marknadsföring av alkohol på nätet och Konsumentverket har allmänna råd om marknadsföring av alkohol.

I februari 2016 fattade den svenska regeringen beslut om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, den så kallade ANDT-strategin. Den nya strategin omfattar perioden 2016 till 2020 och ersätter den första ANDT-strategin som antogs av riksdagen i mars 2011 för perioden 2011 till 2015.

Det övergripande målet för den nya strategiperioden är samma som strategin från 2011, ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”. I den nya strategin tydliggör regeringen att jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven ska genomsyra ANDT-arbetet samt att barn ska skyddas från skadliga effekter orsakade av ANDT.

 

 

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR