FILTRERA:
  • Typ
  • Ämne
  • År
  • Land
  • Språk
  • Nyckelord

Nordisk alkoholfakta


Här finns information om konsumtionstrender, statistik och en sammanfattning av de nordiska ländernas alkoholpolitik. Uppgifterna är senast uppdaterade i slutet av 2018.


Grönland

Invånare: 55 860
Grönland är en del av Danmark, men har självstyre sedan 1979.

Geografiskt ligger Grönland vid den nordamerikanska kontinenten, men geopolitiskt hör landet till Europa. Grönland hör inte till EU.

Alkoholkonsumtionen i Grönland har legat på en hög nivå, men under de senaste 25 åren har mängden ren alkohol som har införts mer än halverats. 1987 låg införseln av ren alkohol på 22,23 liter per person över 14 år. 2011 var samma siffra 9,79 liter ren alkohol. Det senaste året minskade alkoholinförseln något från 8,7 liter 2016 till 8,4 liter under 2017.

Om man använder mängden införd alkohol som en indikator på konsumtionen måste man minnas det komplicerade sambandet mellan införsel och konsumtion på Grönland. I siffran ingår inte hushållens egen produktion av alkoholdrycker, inköp i syfte att lagra, alkohol som inte deklarerats eller tullfri alkohol inköpt på internationella flygplatser. Turisters och säsongarbetares konsumtion är inte klarlagd.

I november 2017 röstade Grönland om ett förslag till ny alkohollag, och förslaget gick igenom i parlamentet, Inatsisartut med rösterna 25-3. Den nya alkohollagen trädde i kraft den 1 mars 2018. Alkohollagen omfattar all försäljning och utskänkning av alkoholhaltiga drycker. Bland annat ska alkoholhaltiga drycker över 2,25 procent vara avskärmade från andra varor i butiken. Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker är inte längre tillåten och det kommer inte längre att vara möjligt att köpa alkohol samtidigt som man köper hämtmat från restauranger.
Alla offentliga och privata institutioner ska utarbeta en alkoholpolicy. Det råder dock stor politisk oenighet kring den nya alkohollagen och nya omarbetade lagförslag ska presenteras 2019. Dessa rör bland annat reklam och öppethållningstider.

Grønlands Statistisk ger ut alkoholstatistik en gång i året.

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR