Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

Grönland

Grönland är en del av Danmark, men har självstyre sedan 1979.
Grönland är inte med i EU.
Alkoholdrycker definieras som 2,25 volymprocent eller starkare.

Geografiskt ligger Grönland vid den nordamerikanska kontinenten, men geopolitiskt hör landet till Europa. Grönland hör inte till EU.

Alkoholkonsumtionen i Grönland har legat på en hög nivå, men under de senaste 25 åren har mängden ren alkohol som har införts mer än halverats. 1987 låg införseln av ren alkohol på 22,23 liter per person över 14 år. 2011 var samma siffra 9,79 liter ren alkohol och 2021 8,7 liter. De senaste trettio åren har införseln och produktionen av alkohol sjunkit med 39 procent, enligt Grønlands Statistik som ger ut alkoholstatistik en gång om året.

Om man använder mängden införd alkohol som en indikator på konsumtionen måste man minnas det komplicerade sambandet mellan införsel och konsumtion på Grönland. I siffran ingår inte hushållens egen produktion av alkoholdrycker, inköp i syfte att lagra, alkohol som inte deklarerats eller tullfri alkohol inköpt på internationella flygplatser. Turisters och säsongarbetares konsumtion är inte klarlagd.

Grönland har förnyat sin alkohollagstiftning 2017 och 2018. Från och med 1 mars 2018 får man inte längre göra reklam för alkohol på Grönland.

 

 

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR