FILTRERA:

Island

Island hör inte till EU, men är medlem av EES sedan 1994.
Som alkohol räknas drycker som innehåller mer än 2,5 volymprocent alkohol.

Island har en restriktiv alkoholpolitik med höga skatter, höga priser och hög åldersgräns. Landet har alkoholmonopol, ÁTVR, grundat år 1922. ÁTVR har 50 affärer runt om på Island, och handhar även försäljning av tobaksprodukter.

Sommaren 2022 infördes gårdsförsäljning på Island, vilket betyder att licenserade alkoholproducenter har rätt att sälja sina drycker i anslutning till bryggerier eller andra produktionsanläggningar.

All marknadsföring av alkohol är förbjuden. Gränsen för att köra bil alkoholpåverkad har sänkts från 0.05 % till 0.02 %.

Jämfört med de övriga nordiska länderna är alkoholkonsumtionen tämligen låg, men har  ökat de senaste decennierna, från 4,3 liter år 1980 till dagens 7,4 liter ren alkohol per person 15 år eller äldre.

Följ oss på sociala medier: