FILTRERA:

Danmark

Danmark har varit med i EU sedan 1973.
Alkohol starkare än 1,2 volymprocent beskattas enligt Spiritusafgiftloven.

Inställningen till alkohol är något annorlunda i Danmark än i de övriga nordiska länderna – den danska alkoholpolitiken är liberal. Eget ansvar och självkontroll betonas starkt, vilket har lett till att alkoholfrågan aldrig blivit en central politisk fråga. Försäljningen av alkohol var som högst i mitten av 1980-talet (kring 14 liter ren alkohol per person 18+), men har sedan dess minskat till dagens ca 10 liter.

Danmark skiljer sig från det övriga Norden också gällande tillgängligheten på alkohol i och med avsaknaden av ett monopol. Åldersgränsen för att köpa alkohol är lägre i Danmark än i övriga Norden. Detta gäller drycker med alkoholhalten 16,5 procent eller lägre. För köp av drycker med alkoholhalt över 16,5 procent är åldersgränsen 18 år. Prisnivåerna och skatterna är märkbart lägre. Danmark hör till de länder som konsumerar mest alkohol i Norden.

Alkoholreklamen i Danmark regleras för det mesta av frivilliga överenskommelser men det är förbjudet att marknadsföra alkohol till unga. Också alkoholreklam i radio- och tv-program riktade till unga är förbjuden.

De danska kommunerna har ansvar för både alkoholvård och alkoholförebyggande arbete. Danskar med missbruksproblem har rätt till gratis och anonym alkoholsjukvård.

 

Följ oss på sociala medier: