FILTRERA:

Åland

Självstyrande del av Finland.
EU-medlem sedan den 1 januari 1995, men står utanför EU:s skatteunion.

Åland är en självstyrd, demilitariserad och enspråkigt svensk del av Finland. Åland följer den finländska alkohollagstiftningen med undantag av serveringstillstånd av alkohol.

Enligt en rapport från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har den registrerade alkoholkonsumtionen ökat från 6,0 liter 2019 till 7,5 liter 2020. Inköp av alkohol på färjor och flyg har minskat på grund av reserestriktionerna under coronapandemin 2020, samtidigt som turisternas andel av alkoholinköpen på Åland uppskattas vara betydligt mindre än i de tidigare undersökningarna. ”De preliminära resultaten för 2020 indikerar att skillnaderna i totalkonsumtionen mellan Finland, Sverige och Åland har blivit mindre och att den totala konsumtionen ligger i samtliga länder/regioner runt 8–9 liter”, skriver ÅSUB på sin hemsida.

I och med att Åland står utanför EU:s skatteunion är det möjligt att sälja alkohol skattefritt på färjor på väg till och från Åland samt på flygplatsen.

Följ oss på sociala medier: