FILTRERA:

Produktifiering av forskare och studenter når nästa nivå

Blogg

Tom Kettunen, redaktör, NAD
Publicerad 23 aug 2019

Forskare och studenter utgör substansen även i nästa stora fas av satsningar i den vetenskapliga förlagskommersen. Men vilket är priset för de vetenskapliga utgivarnas ökade vinstintresse då det kommer till analytik?

Vid det här laget är de flesta medvetna om problemen inbyggda i det system som alstrar miljardvinster för utgivare av vetenskapliga artiklar och böcker. Vinstmarginalerna är ofta över 30 procent tack vare att forskningen, kvalitetskontrollen och köpet av slutprodukten sker med offentliga medel. Den här kan ses som ett trippelbetalsystem som subventionerar och bygger upp förlagsbranschen i olika faser av produktutveckling och försäljning. Under de senaste åren har det skett en oroande utveckling: företagen har kommit på ännu fler sätt att göra pengar på forskarnas arbete.

Många av de stora vetenskapliga utgivarna ägs numera av företag som är specialiserade i informationsstyrd analytik och datadriven kunskap. Elsevier ägs av RELX, och Taylor & Francis ägs av Informa. Företagen gör inte bara pengar på forskningsinnehållet utan samlar också massvis av information; hur forskare nätverkar med varandra, vad de refererar, och var de publicerar. Av det här skälet köpte Elsevier år 2013 Mendeley, en plattform som erbjuder referensverktyg och nätverkningsmöjligheter för forskare. Köpesumman var hemlig. Riskkapitalbolagen har också identifierat det här som ett område med stora vinst- och utvecklingspotential. Det är kanske inte så överraskande, eftersom modellen redan utstakats av de stora teknologiföretagen specialiserade i användardata. Först skapar man en stor användarbas och samlar in massvis med data. Sedan skapar man säljbara produkter för att bestämma datans värde. Slutligen säljer man hela databasen med alla dess produkter.

I juli 2016 förvandlade Thompson Reuters sin analytikavdelning till ett självständigt företag, Clarivate Analytics, och sålde det för 3,55 miljarder dollar till två riskkapitalbolag. Clarivate analytics sysslar bland annat med patentanalytik och varumärkesskydd men företaget äger också olika verktyg som är viktiga för forskare, såsom Web of Science, EndNote, Publons och ScholarOne. I maj 2019 gick Clarivate Analytics ihop med ett kapitalbolag och registrerades i New York Stock Exchange.

Under våren 2019 köptes Turnitin, mest känt som verktyg för plagiatkontroll och bedömning av studentuppsatser, av mediabolaget Advance Publications för 1,75 miljarder dollar. Säljaren var ett riskkapitalbolag som fem år tidigare köpt Turnitins moderbolag för 752 miljoner dollar. Turnitin säger sig ha 30 miljoner användare vid 15 000 institutioner runtom i världen. Det är sannolikt inte plagiatkontrollen som intresserade köparen. Turnitin är speciellt känt för sina användarvänliga verktyg, specialanpassade enligt den information som studenter ger då de laddar upp sitt material. Databasen är enorm, och växer stadigt i och med att det på många universitet är obligatoriskt att använda systemet för uppladdning av material som ska bedömas. Affärsmodellen bygger på universitetens misstro till sina studenter, men samtidigt på en stark tilltro till att privata företag kommer att förvalta användardata på ett tillförlitligt sätt. De här utgångspunkterna kräver rannsakning, eller åtminstone en utvärdering i skenet av studenternas rättsskydd.

Forskare har ofta lätt att identifiera den ekonomiska parasitism som vårt nuvarande system för vetenskaplig publicering bygger på. Men det är svårare att direkt identifiera hur någon skulle kunna göra massor av pengar på data från forskare och studenter. Facebooks modell, där vi är produkten och vår information säljs till annonsörer, är mycket lättare att begripa. Men vem skulle vara intresserad av akademiska nätverk och skrivpraxis? Och varför skulle man vara villig att betala miljarder för sådan information? Åtminstone en möjlig köpare kommer jag på: de industrier som har ett intresse i att undergräva och ifrågasätta vetenskaplig forskning.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: