Tre teman från Lisbon Addictions 2022

Forskning

Tom Kettunen, redaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs
Publicerad 14 dec 2022

Lisbon Addictons har på kort tid etablerat sig som Europas, om inte världens, ledande konferens i beroendefrågor. Det övergripande temat för konferensen var globala beroendeproblem, och i slutet av november samlades 1755 deltagare från 88 länder i tre dagar i Lissabon för att presentera färska forskningsresultat, få nys om nya trender, och diskutera utmaningar relaterade till alkohol, droger, tobak och spel.

Lisbon Addictions ägde rum för fjärde gången och hade ett otroligt gediget program med upp till 17 parallellsessioner. Evenemanget samlade ledande experter inom området och gav en inblick i aktuella vetenskapliga frågeställningar.

Fullsatt på cannabisdiskussionen

Flera sessioner behandlade cannabis, till exempel den globala cannabismarknaden och hur bruksmönster och köpvanor förändrats i länder som legaliserat cannabis. Cannabis är en av de vanligaste drogerna i Europa. Närmare 20 procent av personer i åldern 15–24 har använt cannabis under det senaste året, och policyfrågor kring cannabis väcker livlig debatt. En europeisk cannabissession var så fullsatt att forskare satt på golvet och stod längs med väggarna. Sessionen presenterade meta-analyser av studier om medicinsk användning av cannabis och cannabinoider, om effekter och skador av cannabis, om behandling av cannabisrelaterade problem, och om skadereducerande insatser. En tredje session koncentrerade sig på longitudinella data för att diskutera förändringar i uppfattningar, kunskap och användning av cannabis i olika delar av världen.

Spelindustrin bryter mark

Spelforskningen var välrepresenterad i konferensens parallellsessioner. Åtminstone två sessioner koncentrerade sig på den globala spelindustrins strukturer, nätverk och nya verksamheter. Spelindustrin har koncentrerats alltmer i händerna på multinationella, globala aktörer, och delvis använder den sig av metoder som är lånade från tobaks- och alkoholindustrin: Då marknaden är mättad i Europa och Nordamerika expanderar man till de delar av världen där lagstiftningen inte är så sträng. Men spelindustrin har även utvecklat sina egna innovationer i form av alltmer beroendeframkallande produkter och marknader som är frikopplade från nästan all insyn. Ett exempel på detta är onlinecasinon som fungerar uteslutande med kryptovaluta.

En orande trend

En något oroande underliggande trend inom forskningen som presenterades under konferensen är att beroendeproblem verkar uppfattas alltmer i termer av psykologiska och biologiska konstruktioner. Det här beror sannolikt delvis på att de som ansöker om finansiering från USAs National Institutes of Health (NIH) måste anpassa sig till dess forskningsdomänskritrier (RDoC). Det här är ett ramverk som använder sig av neurobiologiska begrepp för att förklara beroendeproblem och utgångspunkten är att dessa har sin rot i impulsivitet och kompulsivitet. Det vill säga att beroendeproblem har en biologisk grund (exempelvis en neural dysfunktion). Den del som saknas i modellen är omvärlden, andra människor

Esben Houborg berättar om erfarenheter från Köpenhamn där brukarrummen fått legitimitet i grannskapet trots en del störningar, tack vare nära samarbete med lokala myndigheter

 

John Marsden, Gabriella Gobbi, Nadine Ezard och Andrea Jungaberle diskuterar rennässansen i bruk av psykedeliska droger i missbruksbehandling, och oroar sig över att miljoninvesteringar från läkemedelsindustrin kan leda till orimliga förväntningar på behandlingsforskningen.

 

Artikeln är skriven av Tom Kettunen, redaktör för Nordic Studies on Alcohol and Drugs, på uppdrag av PopNAD

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint