Sexualitetstabut leder till osäkerhet

Narkotika

Publicerad 19 okt 2015

Osäkerhet kan prägla sexualiteten hos män som tagit sig ut ur ett missbruk. Efter ett sexliv där narkotika spelat en stor roll så befinner sig männen i en ny situation där osäkerhet kan råda om normer och regler för ett drogfritt sexliv. Sexualitet ur en positiv synvinkel borde få mer uppmärksamhet under behandlingstiden, säger professor Bengt Svensson.

Många vanor och livsmönster förändras efter ett liv i missbruk. Sexlivet och den egna sexualiteten förändras också, vilket kan leda till en osäkerhet om vad som är accepterat i ett drogfritt sexliv.

Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, och Anette Skårner, docent vid Göteborgs universitet, har intervjuat män, som tagit sig ut ur sitt missbruk, om deras sexualitet. Många av dessa män har använt amfetamin som en prestationshöjande drog i ett sexuellt syfte. Ur intervjuerna formas en bild av en osäker man, som trots deltagande i behandling inte har fått diskutera sexualitet i positiv bemärkelse. Svensson beskriver det som ett föråldrat skript som inte har formats om enligt det nya drogfria livet.

– De har haft ett fungerande manuskript för hur de ska agera sexuellt. När de lämnar det, så kan de inte använda sig av samma regler och då skapas det stor osäkerhet om vilka normer som gäller sexuellt och ofta har de en snäv bild av vad som förväntas av män, säger Svensson.

 

“Personerna vi träffade behöver få positiva sexuella bilder. De hade väldigt skamfulla uppfattningar…”

Bilden som männen har av sex är ofta konventionell, stereotyp och centrerar kring potens. Pressen är stor, de förväntas prestera och tänker att de bara får en chans i det sexuella mötet med en ny partner. Det som förvånade forskarna var onanins stora betydelse i flera av männens berättelser, dels som ett sätt att få kontroll över sin osäkerhet, men också som en vana från tiden av missbruk.

– Filmer, tidningar och fantasier ses som en enklare väg att få sexuell njutning, mycket enklare än att vara tillsammans med någon annan. Detta är inte lika tydligt bland kvinnor. De beskriver inte onani på samma sätt, säger Svensson och jämför med intervjuer han gjort med kvinnor i samma situation.

Att fastna på ett beteende

Personer som har missbrukat amfetamin beskriver ofta att de ”fastnar” på olika beteenden under ruset. Detta sker även i samband med sex. Amfetaminet används för att maximera den sexuella njutningen och prestationsförmågan, sexakten blir manisk och långutdragen och har ofta pornografiska inslag. Dessa orsaker kan också leda till att det ses som lättare att onanera.

– Det handlar inte bara om osäkerhet, utan det faktum att man har total kontroll då man onanerar. Att man ”fastnar” innebär att man tappar tidsuppfattningen. Det kan vara svårt att ha sex med en annan person i tolv timmar, om inte partnern också är kraftigt amfetaminpåverkad, men att hålla på med sig själv har inte samma begränsningar, säger Svensson.

Osäkerheten som Svensson beskriver är inte en ovanlig osäkerhet. Den bottnar i samma känsla som de flesta har då det kommer till sexualitet. Dessa män har hanterat den genom att använda droger och när de börjar ett drogfritt liv så finns inte längre det här skyddet. Det går inte längre att avdramatisera möten med alkohol eller droger.

– Man har också svårt att hitta arenor att träffa personer. Arenor kopplade till alkohol har varit naturliga ställen att träffa andra, säger Svensson och menar att det kan vara svårt att överhuvudtaget träffa andra eftersom man i behandlingen fått lära sig att också undvika alkohol.

Sexualitet i positiv ton under behandlingen

Svensson säger att sexualitet borde diskuteras under behandlingstiden ur en positiv vinkel. Då frågan tas upp så är det ofta i negativ bemärkelse. Det handlar om övergrepp, riskbeteende och om problematiska sexuella vanor under tiden i missbruk. Man blickar inte framåt för att diskutera den kommande sexuella hälsan, det nya skriptet.

– Personerna vi träffade behöver få positiva sexuella bilder. De hade väldigt skamfulla uppfattningar om sexualitet. Problemet är att man inte får hjälp att skaffa ett nytt skript. Man får ingen hjälp med att förstå hur ”normalt sex ser ut”, säger Svensson.

Svensson ger som exempel det 12-stegsbaserade behandlingsprogrammet, som har en stark ställning i Sverige. Där förespråkar man att inte inleda några sexuella förhållanden under det första drogfria året, eftersom sexualiteten ses som hotfull i förhållande till drogfriheten. I stället borde man diskutera hur sexualiteten ska hanteras på ett nytt sätt. Att tabubelägga sexualitet på detta sätt kan medföra att man ofrivilligt väljer ensamhet och celibat, vilket kan påverka stora delar av det sociala livet, säger Svensson.

Julius von Wright

Publicerad 1.12.2015

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint