Hjälper CBD-preparat mot smärta och ångest? PopNAD granskar produkterna som officiellt inte existerar

Narkotika

Sebastian Dahlström , frilansjournalist
Publicerad 18 okt 2023

Under de senaste åren har produkter som innehåller ämnet Cannabidiol, (CBD) blivit populära: oljor, krämer och droppar i olika varianter. CBD som utvinns ur cannabisplantan påstås ha många hälsofrämjande egenskaper. Men vad säger forskningen – och juridiken – om CBD-produkter? 

–  CBD är ett av omkring 200 ämnen som går att utvinna ur cannabisplantan. Ett samlingsnamn för alla dessa är cannabisprodukter med låg THC-halt, förklarar Sanna Kailanto, specialsakkunnig vid Institutet för hälsa och välfärd THL. 

Delta-9-THC är ämnet man vanligtvis förknippar med cannabisplantan, det vill säga det som har en berusande effekt och gör att cannabis är klassat som en illegal drog.

– Däremot är CBD inte klassat som narkotika. Ämnet orsakar inte berusning och har inte påvisats vara beroendeframkallande, säger Kailanto. 

I USA säljs CBD-produkter som lindring mot bland annat ångest och smärta. Produkterna har fått ett starkt uppsving sedan 2018, när en omskrivning av den amerikanska jordbrukslagstiftningen gjorde det lättare för producenterna att sälja produkter med låg THC-halt.

I USA är det alltså lagligt att sälja CBD-preparat som ångestdämpande eller smärtstillande medel. I Finland och det övriga Europa är lagstiftningen inte lika entydig.

Officiellt existerar de här produkterna inte

Det finns inga CBD-produkter som är ämnade för att inmundigas i Finland. Officiellt alltså. 

– Undantaget är ett läkemedel för behandling av epilepsi hos barn, som har fått försäljningslov i Finland. Det är också tillåtet att sälja kosmetika som innehåller CBD. Men det som säljs som kosmetika får inte vara ämnat att intas via munnen, förklarar Sanna Kailanto vid THL.

Officiellt har de CBD-produkter som marknadsförs som botemedel mot värk eller ångest inte försäljningstillstånd i Finland. 

– De är inte explicit förbjudna i lag, men det innebär heller inte att de per automatik är tillåtna.

På EU-nivå gäller samma regler. De här produkterna har ingen officiell status. 

– EU-domstolen har slagit fast att CBD inte ska klassas som narkotika. Samtidigt har de här produkterna inte fått tillstånd att säljas som ett nytt livsmedel inom EU. Livsmedel i EU får alltså inte innehålla CBD. 

Frågan kompliceras ytterligare av att FN:s narkotikakonvention tar ställning mot hela cannabisplantan – alla ämnen som kan utvinnas ur den – och därmed också CBD.

Laboratorietest har inte kunnat påvisa nyttoeffekter

Eftersom CBD-produkter inte har någon officiell status som smärtstillande eller ångestdämpande medel i EU har man inte heller genom forskning utrett alla potentiella hälsoeffekter och risker hos de här produkterna. En utvärdering av WHO från år 2018 visar att CBD kan leda till leverproblem och komplikationer i kombination med vissa mediciner.

– Bara för att något är ett naturpreparat utan berusande effekt innebär det inte att det är riskfritt. Många konsumenter lever kanske i villfarelsen att det som inte är förbjudet inte kan vara skadligt.

Sanna Kailanto säger att det inte görs någon officiell rutinmässig övervakning av CBD-halterna i de här produkterna. Konsumenterna kan alltså inte veta hur mycket CBD preparaten innehåller.

– De laboratorietest som har gjorts har ändå inte kunnat påvisa att CBD-produkterna skulle ha den hälsofrämjande effekt som framhävs i marknadsföringen. 

Rider på en hype kring cannabis

Varför vill då folk köpa och använda dessa CBD-produkter, trots att hälsoeffekter inte har kunnat påvisas? Enligt Sanna Kailanto hänger det ihop med den hype som råder kring cannabis. 

– När något marknadsförs som en laglig cannabisprodukt upplever många det som attraktivt. Ämnena säljer eftersom preparatet härstammar från cannabisplantan. 

Samtidigt präglas diskussionsklimatet idag av misstro mot myndigheter och vedertagen forskning. När någon berättar om sin personliga positiva upplevelse med CBD kan det för många väga tyngre än en bunt forskningsrapporter. 

– Men om CBD-produkterna verkligen skulle vara den mirakelmedicin som försäljarna påstår skulle de stora läkemedelsbolagen för länge sedan ha hoppat på tåget. De skulle ha finansierat den forskning som krävs för att officiellt få ut produkterna på marknaden. Men det har de inte gjort, och det säger kanske något om CBD-produkternas effekt.

I samma andetag konstaterar Sanna Kailanto vid THL att hon inte ringaktar upplevelserna hos dem som påstår att de verkligen får hjälp av CBD. Men det här fenomenet är inget mysterium heller. 

– Forskning kring smärtstillande medicin är utmanande, men något vi vet är att cannabis har en enorm placeboeffekt. Så det är bortom allt tvivel att en person kan få hjälp för sin smärta med CBD – förutsatt att personen tror att hen får det, säger Kailanto. 

En av de mest effektiva smärtstillande mediciner som finns är placebo.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint