Också rökare vill begränsa tillgången på tobak

Tobak

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 30 apr 2018

60 procent av finländarna över 15 år tycker att antalet försäljningsställen där det säljs tobak borde begränsas ytterligare, det här kommer fram i en ny studie från Finland.

I studien undersökte man vuxna finländares åsikter om tobakspolitiska åtgärder, och enligt resultaten tyckte 23 procent av dem som röker dagligen och 72 procent av icke-rökarna att försäljningsställena ska begränsas.

– I en undersökning som nyligen publicerats kunde vi för första gången jämföra hur rökare och icke-rökare förhåller sig till tobakspolitiska åtgärder. Också bland rökarna understödde nästan en fjärdedel ytterligare begränsningar vad gäller tillgången på tobak. Det här visar att vi är beredda att begränsa tobakens ställning i samhället, säger forskaren Otto Ruokolainen vid Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Åsikterna i undersökningen varierade mest mellan rökare och icke-rökare. Utbildningsnivån spelade knappt någon roll alls, trots att rökning är vanligare bland dem med lägre utbildning.

Enligt undersökningen tyckte de som svarade inte att samhället behöver stödja personer som vill sluta röka, mindre än hälften tyckte att samhället ska stödja dem.

– Det skulle kunna vara lättare att söka hjälp för att sluta röka om samhället förhöll sig positivare till erbjudandet av stöd. Det skulle löna sig eftersom rökning medför större utgifter för samhället än tobaksskatten ger intäkter, säger Ruokolainen.

 

FacebookXLinkedInEmailPrint