Lågutbildade i Finland röker mer än högutbildade

Tobak

Johan Myrskog, webbredaktör
Publicerad 4 apr 2019

I en färsk undersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd (THL) granskas rökningsfrekvensen i olika utbildningsgrupper i Finland, börjandes från 1978, det vill säga nästan från året då Finlands tobakslag stiftades (1976). Lågutbildade har under hela forskningsperioden rökt mer än högutbildade och på 2010-talet är skillnaderna stora.

– Det är oroväckande att rökning har minskat mindre hos lågutbildade än hos högutbildade och att skillnaderna mellan grupperna ökat. Målet med Finlands hälsopolitik är att reducera hälsoklyftorna men det verkar som att utvecklingen i denna fråga går åt fel håll, säger Otto Ruokolainen, sakkunnig på THL.

Sett till helheten har rökningen minskat hos nästan alla befolkningsgrupper, såväl hos lågutbildade som hos högutbildade. Men hos lågutbildade kvinnor i åldern 45-64 har det skett en ökning.

– Det torde bero på att rökning blev vanligare bland kvinnor på 1970-talet. Det vore viktigt att satsa på avvänjningstjänster. Det skulle kapa ojämlikheten mellan olika befolkningsgrupper, säger Ruokolainen.

Till Finlands tobakslag gjordes 2010 ett tillägg om en målsättning på ett rökfritt Finland 2040.

– Målet om ett rökfritt Finland går att genomföra genom lagstiftning, skatter och avvänjningsprogram, säger forskningsprofessor Pekka Jousilahti.

I undersökningen deltog forskare från THL, statistikcentralen och Helsingfors universitet.

Källa: THLs pressmeddelande.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint