FILTRERA:

Island, Finland och Norge får höga poäng för sina tobakspolicyer – Sverige och Danmark tappar positioner i tobakskontrollindexet

Tobak

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 20 mar 2020

Tobacco Control Scale visar hur 36 europeiska länder jobbar med olika åtgärder för tobakskontroll. Av de nordiska länderna har både Sverige och Danmark tappat sex placeringar sedan förra året.

Indexet Tobacco Control Scale 2019 mäter hur länderna har implementerat tobakskontrollpolicyer. Det baserar sig på sex policyer som Världsbanken satt upp, policyer som borde prioriteras i ett omfattande program för tobakskontroll.

I de sex policyerna ingår högre pris på tobaksprodukter, förbud mot tobaksreklam, rökförbud på olika platser, bättre informationskampanjer, behandlingstjänster för att hjälpa folk att sluta röka och varningsetiketter.

För de olika delområdena får varje land poäng, som sedan räknas ihop och summan anger vilken plats i tabellen landet ligger på. Storbritannien toppar listan, precis som förra året, med 80 poäng av 100. Frankrike har seglat upp på andra plats, och Irland har tappat en position och ligger trea. Israel är med i jämförelsen för första gången i år.

Få satsar pengar på tobakskontroll

Sju länder har 60 poäng eller mera däribland tre av de nordiska länderna. Av dem har Island återigen placerat sig bäst, den här gången på en fjärde plats med 70 poäng, förra året på en tredje plats.

Norge kommer på femte plats med 66 poäng, Finland på sjätte plats med 62 poäng, Sverige på 15:e plats med 52 poäng och Danmark på 29:e plats med 47 poäng. Danmark och Sverige har tappat flest poäng, förra året låg Danmark på 23:e plats och Sverige på nionde plats.

Danmark kommer att införa ett antal tobakspolicyer i år, bland annat höja skatten på tobak och införa neutrala förpackningar, en åtgärd som endast Norge tagit till i de nordiska länderna.

Österrike, Grekland och Slovenien har effektiverat sin tobakskontroll och länderna har stigit på listan och fått minst 14 poäng mer än förra året.
Tre länder, Tyskland, Schweiz och Luxemburg ligger sist och har färre än 45 poäng, sist på listan är Tyskland med 40 poäng.

Ett stort problem som kommer fram i rapporten är bristen på finansiering för tobakskontroll. Inget land spenderar 2 euro per person på tobakskontroll, så som rekommenderat. Endast Island kommer nära 2 euro. Många länder har gått i motsatt riktning och minskat finansieringen. Ett annat orosmoment är tobaksindustrins inflytande, som utgör det största hindret för att introducera effektiva tobakskontrollpolicyer, enligt rapporten.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Nyckelord

neutrala förpackningar, rökning, rökstopp, Tobacco Control Scale, tobakskontroll, tobaksreklam

Följ oss på sociala medier: